UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Morgen begint vandaag

Energie en milieu staan hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. De aandacht voor het terugdringen van broeikasgassen en voor duurzame energie hebben o.a. geresulteerd in de klimaatwet. Daarin zijn de klimaatdoelen geformuleerd die vastleggen, met hoeveel procent ons land de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) moet terugdringen. In 2030 moeten we bijna de helft (49%) minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen 95% minder zijn ten opzichte van 1990. Om de klimaatdoelen van morgen te kunnen realiseren neemt de overheid vandaag al de nodige maatregelen, om het gebruik van duurzame energie en de zorg voor ons milieu te bevorderen.

Op ons programma staan belangrijke punten:

 • WTW INSTALLATIE EN INFRAROOD VERWARMING
  morgen begint vandaag

  Infrarood verwarming

  Woningisolatie en energiebesparing zijn in het kader van klimaatmaatregelen erg actueel geworden.

  De komende dertig jaar zullen de nodige inspanningen geleverd moeten worden om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Leystromen hoopt dat eind dit jaar alle woningen gemiddeld energielabel B hebben en daarmee voldoen aan de wet. Op dit moment beschikt de corporatie over testwoningen met WTW installatie en infrarood verwarming. Het is verder de bedoeling dat woningen per project beter geïsoleerd gaan worden.

  WTW is warmte terugwinnen

  WTW is een afkorting voor 'warmte terugwinnen'. Er zijn belangrijke technologische innovaties die hebben geresulteerd in WTW installaties. Het principe achter WTW is dat de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht. Er bestaan ook WTW installaties voor de douche, waarmee de warmte uit wegstromend water gebruikt wordt om koud water mee op te warmen. Met het gebruik van een WTW installatie kan op energie worden bespaard. Goed voor milieu en portemonnaie.

 • STRENGERE GELUIDSEISEN VOOR WARMTEPOMPEN EN AIRCO'S
  morgen begint vandaag

  Kajsa Ollongren

  Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco's mogen straks niet meer dan 40 decibel (dB) geluid veroorzaken bij de buren.

  Dit is één van wijzigingen aan het Bouwbesluit, dat minister Kajsa Ollongren (foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Warmtepompen worden steeds vaker toegepast en geïnstalleerd en met deze wijzigingen wil de overheid geluidsoverlast voor de omgeving voorkomen. De minister wijst erop dat steeds vaker aardgasloos wordt gebouwd. Daardoor komen er meer warmtepompen, wat kan leiden tot meer geluidshinder. Daarom de invoering van de nieuwe geluidsnorm, die van kracht zou worden op 1 januari 2021. Het ingaan van de maatregel is echter drie maanden opgeschoven, naar 1 april 2021.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 • HOGER ODE-TARIEF VOOR GAS EN ELECTRICITEIT
  morgen begint vandaag

  Hoger ODE tarief

  Sinds 1 januari van dit jaar is het tarief voor de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) verhoogd.

  In 2021 en 2022 betaalt u een hogere ODE-heffing op elektriciteit en aardgas aan uw energieleverancier. U betaalt ODE per verbruikte kWh elektriciteit of m3 gas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen aan de ODE dan huishoudens. U betaalt in 2021 afhankelijk van de hoeveel elektriciteit en aardgas die u verbruikt tussen de € 0,002 en € 0,076 meer per m3 aardgas dan in 2020.

  Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie. De overheid wil met extra energiebelastingen op gas stimuleren dat huishoudens gaan besparen op hun gasverbruik, bijvoorbeeld door hun huis beter te isoleren. Minder aardgas verbruiken scheelt uitstoot van broeikasgassen -vooral CO2- en dat helpt om klimaatverandering (opwarming van de aarde) tegen te gaan.

  De belasting op energie bestaat uit drie delen: energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en de teruggave energiebelasting. In 2020 was het tarief voor de energiebelasting en ODE 49,7 cent per kubieke meter (m3) gas, inclusief btw. In 2021 wordt dat 52,5 cent, een stijging van 2,8 cent. Het plan is dat de komende jaren de energiebelastingen op gas steeds wat verder stijgen. De totale energierekening hangt uiteraard ook af van de prijs die je energiebedrijf voor stroom, gas of warmte rekent. Een goed geïsoleerde woning verbruikt in elk geval minder gas dan een niet geïsoleerde woning. Goed isoleren levert met het oog op de stijging van het ODE-tarief daarom een extra besparing op.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 • BROEIKASGAS EFFECT VERLAGEN
  morgen begint vandaag

  Broeikasgas effect verlagen

  Wat moet en kan ik doen om mee te helpen om het broeikasgas effect te verlagen

  De afgelopen jaren is er veel aandacht vanuit de overheid en media besteed om ons te overtuigen dat we ons moeten houden aan o.a. het Parijs-akkoord of klimaatakkoord. Het kost ons erg veel moeite om de afspraken die gemaakt zijn na te komen. Onze nationale plannen zijn gemaakt. Het tempo is te laag en we halen waarschijnlijk de limieten van 2020 niet. Is dat erg? Zo ja kunnen we dan niet versnellen?

  Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 • DE VERBORGEN IMPACT
  Verborgen Impact

  Babette Porcelijn

  Met 'De Verborgen Impact' doet schrijver en vormgever Babette Porcelijn letterlijk een boekje open over de onzichtbare gevolgen van onze Westerse leefstijl. Want terwijl wij ons opwinden over de toename van fijnstof in onze binnensteden en rondslingerend zwerfafval is de impact van ons consumptiepatroon aan de andere kant van de wereld niet te overzien.

  Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 • VAN HET GAS AF LEIDT TOT MEER CO2 UITSTOOT

  Bron: Hanneke van de Nieuwenhof

  Hoogleraar TU Eindhoven: 'Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot'

  EINDHOVEN - Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2-uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David Smeulders. Over een eenvoudig rekensommetje dat de regering vergat te maken.

  Volgens Smeulders wordt de klimaatagenda gedomineerd door mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben verzuimd om er experts bij te halen. ,,Innovatie is onderbelicht en dat is slecht nieuws voor onze regio".

  Hij verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de hele energiediscussie. "Voordat het klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar wetenschappers werden daar te weinig voor gevraagd. Rationele argumenten zijn onvoldoende gehoord. Maar ik vind dat wij als wetenschappers de taak hebben om ons uit te spreken en te zeggen: denk nu eens na voordat je handelt."

  Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 • KLIMAATCOMPENSATIE
  klimaat

  Klimaatcompensatie

  Klimaatcompensatie kan helpen om het broeikaseffect te verkleinen. Je kunt veel doen om de CO2-uitstoot die jij veroorzaakt te verminderen. Uitstoot die je niet kunt vermijden, kun je compenseren. Milieu Centraal legt uit hoe dat werkt.

  Bij bijna alles wat je doet komt het broeikasgas CO2 vrij. Je keuzes voor een energiezuinig huis, bewust eten en duurzaam vervoer maken veel verschil. Dat is belangrijk want broeikasgassen zorgen voor klimaatverandering. CO2-uitstoot is niet helemaal te vermijden, maar je kunt wel ergens anders compenseren. Bijvoorbeeld door bomen te laten planten of projecten voor duurzame energie te steunen.

  Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

  Samen met u willen wij acties die maandelijks plaats vinden
  ontwikkelen. Dus laat ons horen of u mee wilt doen!

 


logo blokjes