UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Ons doel

Zoals je waarschijnlijk weet is ons team nog altijd actief, maar sinds het begin van de COVID-periode wordt het steeds moeilijker om elkaar te enthousiasmeren. We mogen immers geen 'fysieke' vergaderingen meer beleggen en is het afgelopen half jaar daarom een erg moeilijke periode geweest. Bij alle inspanningen om een nieuwe vereniging op te zetten is in september jammer genoeg gebleken, dat er onvoldoende vertrouwen en chemie tussen de besturen aanwezig was.

Vooral om praktische redenen blijven we tot medio 2021 actief. We zijn net gestart met een intern onderzoek naar de wijze, waarop we in de toekomst de participatie van onze huurders/bewoners vorm willen geven. We wachten nu in spanning af wat de tweede week in februari ons kan en gaat brengen. Als we door een versoepeling van de coronamaatregelen in de gelegenheid zijn om weer een bijeenkomst te beleggen gaan we die vergadering zeker inplannen. We willen graag iedereen zo spoedig mogelijk bijpraten over de huidige stand van zaken.

We hebben voorlopig voldoende uitdagingen voor ons liggen. We moeten ons als vereniging in elk geval buigen over de volgende onderwerpen:

  1. Huurverhoging 2021: huizen moeten betaalbaar zijn en blijven en er moeten voldoende woningen zijn die voor de huurders ook bereikbaar zijn. Dat betekent zoveel mogelijk maatwerk leveren
  2. Prestatie-afspraken
  3. Kwaliteitsimpuls van onze woningen
  4. Opstarten van een startersgroep om de nieuwe participatie vorm te geven
  5. De rekenkamer in Goirle heeft een rapport uitgebracht omtrent de lange wachttijden voor een woning
  6. Aanstelling nieuw lid van Raad van Commissarissen (vanuit huurders)

 

Een belangrijk doel voor ons is het beschrijven van de taken die binnen ons team uitgevoerd moeten worden en om vast te stellen wie welke verantwoordelijkheid moet nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Door belangenbehartiging en het geven van advies kunnen we komen tot een prettige en leefbare woonomgeving voor iedereen.

Voor het eerste halfjaar van 2021 zijn er dus volop zaken die geregeld dienen te worden en werken we aan een nieuwe toekomst voor onze bewoners- en huurdersparticipatie. We willen voor nu én voor de toekomst een sterk bestuur, dat nodig is om alle uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden. Om zo'n sterk bestuur te kunnen samenstellen willen we een beroep doen op alle geledingen uit onze achterban. We willen komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de mensen die we vertegenwoordigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijdscategorie, opleiding, geslacht of mensen met al dan niet een beperking. Denk dus niet dat er voor jou geen plaats is.

We hebben hoe dan ook extra handen nodig. Dus heb je zin om mee te helpen? Laat het ons weten, zodat we gezamenlijk een plan uit kunnen stippelen. Je hebt ongetwijfeld de juiste kwaliteiten en motivatie en het hoeft je echt niet veel tijd te kosten.

Wij willen je in elk geval graag hebben en zullen je -zeker in het begin- zo goed mogelijk begeleiden. Dus schroom niet en geef even een belletje. Laten we er gezamenlijk de schouders onder zetten en zorgen voor een betere leef- en woonomgeving.

Geef je op via ons secretariaat

 


logo blokjes