UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Ons doel

Het team van UwHuurdersraad heeft tijdens de coronacrisis minder goed kunnen functioneren dan we gewild hadden. Maar het uitgangspunt is altijd overeind gebleven. Door belangenbehartiging en het geven van advies komen tot een prettige en leefbare woonomgeving voor iedereen, voor alle huurders van Leystromen.

Door de coronacrisis hebben we onze plannen de laatste anderhalf jaar niet of slechts in beperkte mate kunnen realiseren. In de COVID-periode konden we alleen digitale vergaderingen beleggen en dat ging ten koste van onze daadkracht. Bovendien werd het steeds moeilijker om elkaar te enthousiasmeren. Verder moesten we vaststellen dat er onvoldoende draagvlak was voor onze vereniging. Dat weinig tot geen nieuwe mensen zich hebben aangemeld voor de huurdersparticipatie betekent dat UwHuurdersraad in z'n huidige vorm geen haalbare kaart meer was. Dat was de overtuiging van ons bestuur en die overtuiging wordt gedeeld door de leden van onze vereniging. Zij hebben tijdens onze algemene ledenvergadering van 22 juli j.l. namelijk unaniem ingestemd met de opheffing van UwHuurdersraad.

Dit betekent niet dat er geen noodzaak bestaat voor de belangenbehartiging van de huurders van Leystromen. Integendeel: met de uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen is huurdersparticipatie en belangenbehartiging misschien wel belangrijker dan ooit. We maakten ons als huurdersorganisatie bijvoorbeeld ernstig zorgen om de (on)betaalbaarheid van huren en wonen, zeker na dit coronatijdperk. En ook op het gebied van het milieu (woningisolatie, energiebesparing, alternatieve verwarming) moeten we de vinger aan de pols houden.

 

De economische gevolgen van het coronavirus voor de korte en langere termijn zijn nog niet duidelijk, maar we denken dat veel mensen in financieel opzicht enkele zware jaren tegemoet gaan.

Het heeft de hoogste prioriteit om de behartiging van de belangen van de huurders meer toekomstbestendig te maken. We moeten een nieuwe manier van belangenbehartiging realiseren, die recht doet aan alle huurders en alle partijen en gemeenten in het verzorgingsgebied van Leystromen. In de maanden januari en februari van 2021 hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met ons inmiddels afgetreden bestuur en een aantal nieuwe mensen, die samen een startersgroep hebben opgezet voor een nieuwe manier van belangenbehartiging. Om deze nieuwe vorm van participatie te doen slagen wordt deze startersgroep begeleid en geadviseerd door een extern bureau en zal deze groep intensief samenwerken met de nieuwe Stichting Huurders Leystromen (SHL).

De doelstelling is dat deze startersgroep en SHL per 1 augustus 2021 alle taken overnemen van de huidige huurdersverenigingen (Hilvarenbeek en Rijen). Het bestuur van vereniging UwHuurdersraad ondersteunt deze nieuwe vorm van participatie van harte en hoopt dat ook de leden van UwHuurdersraad deze alternatieven positief zullen ontvangen. Terwijl de voorbereidingen van de startersgroep in volle gang zijn is de nieuwe Stichting Huurders Leystromen al van start gegaan. Deze stichting wil de belangen behartigen van alle huurders binnen Woonstrichting Leystromen en heeft de taken en verantwoordelijkheden van de vereniging UwHuurdersraad inmiddels overgenomen.

 


logo blokjes