UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Ons doel

Het team van UwHuurdersraad heeft tijdens de coronacrisis minder goed kunnen functioneren dan we gewild hadden. Maar het uitgangspunt is altijd overeind gebleven. Door belangenbehartiging en het geven van advies komen tot een prettige en leefbare woonomgeving voor iedereen, voor alle huurders van Leystromen.

Door de coronacrisis hebben we onze plannen de laatste anderhalf jaar niet of slechts in beperkte mate kunnen realiseren. In de COVID-periode konden we alleen digitale vergaderingen beleggen en dat ging ten koste van onze daadkracht. Bovendien werd het steeds moeilijker om elkaar te enthousiasmeren. Verder moesten we vaststellen dat er onvoldoende draagvlak was voor onze vereniging. Dat weinig tot geen nieuwe mensen zich hebben aangemeld voor de huurdersparticipatie betekent dat UwHuurdersraad in z'n huidige vorm geen haalbare kaart meer was. Maar met de uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen is huurdersparticipatie en belangenbehartiging misschien wel belangrijker dan ooit.

Vooral om praktische redenen is onze vereniging tot en met juli 2021 actief gebleven en hebben we de huurdersbelangen in moeilijke omstandigheden en met een beperkte capaciteit zo goed mogelijk behartigd. Het is echter van groot belang om op korte termijn te komen tot een nieuwe, gezonde huurdersorganisatie voor alle huurders in het werkgebied van Leystromen.

We pleiten voor een nieuwe vorm van belangenbehartiging en huurdersparticipatie, want er liggen zoals gezegd genoeg uitdagingen op ons pad.

 

We maken ons als huurdersorganisatie bijvoorbeeld ernstig zorgen om de (on)betaalbaarheid van huren en wonen, zeker na dit coronatijdperk. En ook op het gebied van het milieu (woningisolatie, energiebesparing, alternatieve verwarming) moeten we de vinger aan de pols houden. De economische gevolgen van het coronavirus voor de korte en langere termijn hebben we nog niet in het vizier, maar we denken als bestuur dat veel mensen in financieel opzicht enkele zware jaren tegemoet gaan.

Het heeft de hoogste prioriteit om de behartiging van de belangen van de huurders meer toekomstbestendig te maken. We moeten een nieuwe manier van belangenbehartiging realiseren, die door een centrale aanpak recht doet aan alle huurders en alle partijen en gemeenten in het verzorgingsgebied van Leystromen. In de maanden januari en februari van 2021 hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met ons huidige bestuur en een aantal nieuwe mensen, die samen een startersgroep hebben opgezet voor een nieuwe manier van belangenbehartiging. Om deze nieuwe vorm van participatie te doen slagen wordt deze startersgroep begeleid en geadviseerd door een extern bureau. De doelstelling is dat deze startersgroep per 1 augustus 2021 alle taken gaat overnemen van de huidige huurdersverenigingen (Hilvarenbeek en Rijen). Het bestuur van onze vereniging ondersteunt deze nieuwe vorm van participatie van harte en hoopt dat ook de leden van UwHuurdersraad deze startersgroep positief ontvangen. Terwijl de voorbereidingen van de startersgroep in volle gang zijn is de nieuwe Stichting Huurders Leystromen al van start gegaan. Deze stichting wil de belangen behartigen van alle huurders binnen Woonstrichting Leystromen.

 


logo blokjes