logo blokjes

Archief

Hieronder vindt u het opbergarchief van onze oudere artikelen.
Bekijk onze Nieuwspagina voor de actuele berichten.

1-12-2019
Uitnodiging bewonersavond in december 2019

BESTE HUURDERS VAN LEYSTROMEN,

UWHUURDERSRAAD DE ORGANISATIE VOOR UW BELANGEN BIJ LEYSTROMEN
KOMT WEER NAAR U TOE.
NA 3 JAAR HEBBEN WE ALS BESTUUR BESLOTEN DAT WE GRAAG TEGEMOET
WILLEN KOMEN AAN DE WENSEN VAN DE HUURDER.

WE KOMEN IN ELKE WOONKERN DIT JAAR IN DECEMBER;

10-12 DE HEUVEL TE ALPHEN
11-12 SINT JANSHOEVE TE BAARLE NASSAU
12-12 DE BOODSCHAP TE RIJEN
17-12 CC JAN VAN BESOUW TE GOIRLE
19-12 DE SCHAKEL TE GILZE

NOTEER DIT ALVAST IN UW AGENDA, U BENT DE GAST EN WIJ
VERWELKOMEN U MET EEN KOPJE KOFFIE.

WE STARTEN OM 20:00 UUR EN DE ZAAL IS OPEN VANAF 19:30 UUR

Lees hier de volledige uitnodiging

Terug naar begin archief

6-10-2019
Doe mee met de Cleanup! Lunchwandeling voor bedrijven en instellingen

Werkt u in onze gemeente? Doe dan op dinsdag 8 oktober tijdens uw lunchwandeling mee met de Gilze en Rijen Cleanup!

opruimactie

Gaat u mee op pad tegen zwerfafval?

We nemen tijdens de lunchwandeling een grijper en zakken mee en ruimen het zwerfafval op. Doet u mee met deze Cleanup tijdens de Week van de Duurzaamheid? En neem gerust uw collega's mee. Wij zorgen voor grijpers en zakken. Medewerkers van de gemeente doen ook mee aan deze actie.

Hoe meldt u zich aan?

Meld u voor 1 oktober aan via dit formulier. Wij nemen dan contact met u op. Hebt u vragen over deze actie? Bel dan met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0161. Samen zetten we ons in voor een schone omgeving zonder zwerfafval.

Ander moment?

Wilt u op een ander moment zwerfafval opruimen? Bijvoorbeeld tijdens World Cleanupdag of Landelijke Opschoondag. Dat kan. U kunt via de gemeente materialen lenen. Neem hiervoor contact op via bovengenoemd telefoonnummer.

Terug naar begin archief

20-9-2019
Interview Henk de Groot & Voortuinactie 2019

Voor onze nieuwe actie samen met Leystromen en de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, interviewden we Henk de Groot: voorzitter van Uw Huurdersraad.

"UwHuurdersraad wil graag meedenken over de onderwerpen die actueel zijn en die voor de huurder ook makkelijk inpasbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat de onderwerpen u aanspreken en ons helpen om de doelstelling van een goed duurzaamheidsbeleid te behalen. Iedereen binnen de doelgroep moet mee kunnen doen en het moet uitdagend zijn om mee te doen met de activiteit."

"Al jaren zetten we ons in voor het klimaat en duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat wij als organisatie wel het verschil kunnen maken en dat we daarmee een belangrijke taak hebben in onze woonkernen. Begin 2019 hebben we Babette Porcelijn (schrijfster van het boek 'De verborgen impact') uitgenodigd om ons mee te nemen naar ons eigen leefpatroon en hoe we daarin ons zouden kunnen aanpassen. Deze lezing leerde ons dat het, met een beetje logisch nadenken, haal baar is om een goed resultaat te kunnen halen. Voor ons zelf, maar ook voor de leefomgeving. Afgelopen voorjaar hebben we met dezelfde partijen, en subsidie van het Buurtwaterfonds, ook een regentonactie georganiseerd. Deze actie was een groot succes en de tonnen waren binnen no-time alle 300 vergeven"

voortuinactie 2019

"We kiezen nu voor een andere aanpak. In samenwerking met de partners kiezen we voor een aanleg van de voortuin. We hebben ons nu twee jaar achter elkaar ingezet voor wateropvang. En daarom kiezen we er dit jaar voor om eens te kijken naar de voortuinen. Veel voortuinen zijn versteend en wij denken dat groener moet. Daarom zetten we tijdens deze actie in als ontwerpwedstrijd. Hierbij kunt u €500 winnen om uw voortuin te verduurzamen. Het beste ontwerp wint!"

In de bijgaande folder leest u meer over de actie.

DOE MEE, maak kans op een leuke financiële bijdrage van ons en laat aan uw buurt zien dat een klimaatvriendelijke tuin ook heel erg mooi kan zijn.

Terug naar begin archief

28-6-2019
WOONBOND EN AEDES: Verduurzaming corporatiewoningen niet op kosten huurders

Woonbond

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger uit gaat vallen, bijvoorbeeld door de verhoging van de gasprijs.

Aedes en de Woonbond zijn betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Het akkoord moet duidelijkheid bieden hoe alle partijen aan de slag gaan en hoe ze samenwerken bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Gedurende de maanden dat het kabinet het conceptakkoord in beraad had, zijn de plannen voor de gebouwde omgeving nauwelijks gewijzigd.

Geen hogere energierekening huurders
'Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders', zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 'Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.' 'Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het Klimaatakkoord', aldus Woonbond-directeur Paulus Jansen. 'Maar wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoorbeeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas.' Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen.

Versnellen alleen met extra geld
Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. Doelstelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en huurders krijgen een zuiniger en comfortabeler woning. De financiële ruimte van corporaties biedt echter geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Dat kan alleen met extra geld van de overheid. Onder andere de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing is daar debet aan, die kost corporaties jaarlijks miljarden aan investeringsruimte. Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Korte termijn versnelling: de Startmotor
In het kader van het Klimaatakkoord is inmiddels wel het project De Startmotor begonnen, bedoeld om wel op korte termijn aan de slag te gaan. De doelstelling is om de komende jaren 100.000 huurwoningen sneller van het gas te halen. Dat kan door middel van aansluiting op een warmtenet of door het plaatsen van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller). Woningcorporaties hebben inmiddels 200.000 huizen geïnventariseerd waarbij dat mogelijk is. Het project kan starten omdat het kabinet er een half miljard voor heeft gereserveerd als aanvulling op de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

4-4-2019
Huurders zijn groot deel inkomen kwijt aan wonen

Woonbond

Huurders van een woning besteden gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen aan wonen. Voor huiseigenaren ligt dat percentage, de 'woonquote', op 29 procent. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van het WOON-onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gat tussen kopers en huurders is bovendien groter geworden. Het CBS geeft aan dat dat niet te verklaren is door inkomensverschillen, maar door een groter verschil in gemiddelde woonlasten.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

13-3-2019
Morgen begint vandaag

Wij als bestuur van UwHuurdersraad organiseren samen met Leystromen een speciaal EVENT op 26 maart a.s. Het is gratis maar u moet zich wel inschrijven via de webpagina van Leystromen.

Babette Porcelijn

Babette Porcelijn is door ons uitgenodigd om de inwoners van onze mooie woonkernen mee te nemen in wat zij noemt "DE VERBORGEN IMPACT"

We willen allemaal onze aarde behouden en overdagen aan om onze kinderen en kleinkinderen. Die taak hebben we allemaal en Babette zal ons meenemen in haar onderzoek wat wij daar als consument en inwoner aan kunnen doen. Door meer bewust om te gaan met eten en spullen aanschaffen kunnen we gezamenlijk veel doen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Neem gerust uw vrienden mee naar deze bijzondere avond en laat u verrassen wat we gezamenlijk kunnen bereiken.

Terug naar begin archief

24-12-2018
Huurder met geld moet weg of kopen

Inleiding:
We komen ruim 100.000 woningen tekort. Klinkt veel en dat is het ook. Er zijn in ons land 7,6 miljoen huishoudens en maar 7,5miljoen woningen. Die 7,5 miljoen woningen zijn grofweg te verdelen in 4,3 koophuizen en 3,2 miljoen huurhuizen waarvan het merendeel sociale huurwoningen zijn.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Telegraaf

Terug naar begin archief

17-12-2018
Leystromen, gemeente Baarle-Nassau en Thebe ondertekenen prestatieafspraken

Ontwikkeling Gasterij in nieuw woonzorgcentrum Janshove

Baarle-Nassau – Leystromen, de gemeente Baarle-Nassau en zorgorganisatieThebe dragen gezamenlijk bij aan de financiering van de ontwikkeling van ontmoetingsplek De Gasterij. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het behalen van maatschappelijke doelen. Deze 'prestatieafspraken' zijn gisteren door alle drie de partijen ondertekend.

De Gasterij is een vertrouwde ontmoetingsplek voor bewoners van Janshove en voor buurtbewoners in Baarle-Nassau. Die functie is van maatschappelijk belang in de gemeente. De gemeente Baarle-Nassau draagt daarom eenmalig bij aan de ontwikkeling van De Gasterij vanuit het Wmo-budget. Daarmee draagt zij actief bij aan de participatie van ouderen in een volwaardige woonzorgomgeving.

Op de locatie van Woonzorgcentrum Janshove realiseert Thebe vervangende nieuwbouw voor zware zorg en een aantal zelfstandige appartementen. Leystromen ontwikkelt er 24 appartementen voor senioren. De bouw voor de zware zorg start in 2020; de ontmoetingsruimte medio 2021. Leystromen start met de bouw van de appartementen in de loop van 2022.

Bron: Leystromen, Thebe en gemeente Baarle Nassau

Terug naar begin archief

13-11-2018
Verhuurders gaan betalen voor Huurcommissie

Verhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Woonbond

De bijdrage geldt voor verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50 huurwoningen hadden met een huur onder € 710,68. Verhuurders betalen een vast tarief per woning, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief € 2,36 per woning. Voor een verhuurder met 1000 huurwoningen komt dit dus neer op € 2.242,-. De verhuurderbijdrage moet niet worden verward met de verhuurderheffing, de miljardenbelasting die verhuurders aan het rijk betalen.

Onacceptabel
Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, vindt de maatregel een afwenteling op de corporaties van publieke kosten voor rechtsbescherming. 'De Huurcommissie is een goedkoop alternatief voor de rechter, in andere sectoren betalen partijen ook geen aparte bijdrage voor de bekostiging van de rechtsgang. Door de vrijstelling van verhuurders met minder dan 50 woningen en woningen boven € 711,- worden de kosten ook nog eens zeer selectief in rekening gebracht bij de sociale huursector. Dat vinden wij onacceptabel.'

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

18-10-2018
Meldpunt Energiealarm loopt storm

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76% geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40% heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht.

Woonbond

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

28-9-2018
Huurders met lage inkomens zien energierekening fors stijgen
Woonbond

De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld €127.Op de lange termijn (tot 2050) loopt het effect van het klimaatbeleid op. Dat raakt lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens. Volgens onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Dat is niet te dragen voor deze huishoudens.

Daarom opent de Woonbond een Meldpunt Energiealarm en roept huurders met hoge energierekeningen op om een melding te doen op het Meldpunt. Met de meldingen wil de Woonbond laten zien welke problemen er zijn met hoge energiekosten in huurwoningen.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond
Auteur: Marcel Trip

Terug naar begin archief

21-9-2018
EC DuurzaamheidRielGoirle boekt uitstekende resultaten

EC duurzaamheid

Daar we de aarde langzaam aan het "opbranden" zijn, wordt duurzame energie steeds belangrijker. Zo zijn er steeds meer particuliere initiatieven met betrekking tot investeringen in duurzame energie. Één van die initiatieven is "Energie Coöperatie Duurzaam RielGoirle u.a." Met hun eerste zonne-installatie hebben de investeerders een rendement gehaald van 6.5%. Vergelijk dat eens met de huidige rente op uw spaarrekening…

Nieuwsgierig geworden. Lees dan hier het volledige stuk.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

21-9-2018
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg aan huis

Goolse Gids

De landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is op zoek naar vrijwilligers in de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Vrijwilligers worden opgeleid, krijgen een intensieve cursus om de juiste aandacht en zorg te kunnen bieden in de thuissituatie bij mensen die terminaal zijn, en eventueel ook in een instelling. Om de mantelzorger af en toe wat druk van de schouders te nemen.

Hebt u na het lezen van deze inleiding interesse of wilt u meer informatie klik dan hier voor de volledige tekst.

Bron: Ons Weekblad

Schrijver: Jeanny Wouters

Terug naar begin archief

19-9-2018
Eindelijk alles op één plek: de Gôolse Gids

Goolse Gids

Heden-ten-dage is internet als bron van informatie niet meer weg te denken. Het gebeurt helaas nog vaak dat de informatie die u zoekt "verspreid" over het internet te vinden is. In Goirle en Riel hebben ze daar nu een oplossing voor bedacht. Voor de plaatsen Goirle en Riel is informatie over vrijwilligers en beroepskrachten voor zorg en welzijn binnenkort te vinden in de GÔOLSE GIDS.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Alles over dit initiatief kunt u lezen in bijgevoegd stuk.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

19-9-2018
Broer van overleden Jayden Wilbrink verzameld doppen voor KiKa

Kika

Kanker is een vreselijke ziekte waar jong en oud door kunnen worden getroffen. Door onderzoek wordt er steeds vaker een behandelplan gevonden wat levensverlenging mogelijk maakt en het leven nog altijd 'leefbaar' is. Er zijn ook al diverse vormen van kanker welke kunnen worden genezen. Gelukkig!

Dat ook kinderen door kanker kunnen worden getroffen is onvoorstelbaar, maar helaas de keiharde realiteit. Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) streeft ernaar om kanker op termijn bij kinderen uit te bannen. Om dit doel te bereiken is er geld, veel geld, nodig. Één van de acties om geld in te zamelen is het verzamelen van plastic doppen door Yannick van Middelkoop. Zijn elfjarige broer overleed dit jaar aan de gevolgen van acute leukemie. Lees hier het complete verslag van deze actie.

Bron: Gilze en Rijen

Schrijver: Brigitte Laurijsen

Terug naar begin archief

20-9-2018
Betaalbaarheid

Onderhandelaars bereiken geen sociaal huurakkoord
Persbericht

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen.

Er zou een 'inflatievolgend' huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met €50-200 omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel. De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.'

Bron: persbericht

Terug naar begin archief

18-9-2018
Nieuws Woning in Zicht

woning in zicht

Per 1 oktober betaal je minder voor inschrijving en verlenging!
Prinsjesdag staat in het teken van het beroemde koffertje. Helemaal in stijl vertellen we je vandaag over het koffertje van Woning in Zicht. Daarin zit goed nieuws: we verlagen het inschrijf- en verlengingsgeld! Je betaalt voortaan 8 euro om je in te schrijven of om je bestaande inschrijving te verlengen.

Klik hier om de volledige online nieuwsbrief te bekijken

Bron: Woning in Zicht

Terug naar begin archief

17-9-2018
Regentonactie Gilze Rijen

regenton 100 liter

ACTIE
Afgelopen zomer is er een nieuw hitterecord gevestigd in Gilze en Rijen, dat was te merken. Tuinen, perken en gras lagen er dor en verdroogd bij. Er werd opgeroepen zuinig te doen met drinkwater. Tijdens de Week van de ons Water is het dan ook logisch dat Uw Huurdersraad, Leystromen en gemeente Gilze en Rijen aandacht besteden aan de droogte van deze zomer met een passende actie.

U kunt zich vanaf maandag 17 september t/m 27 september 2018 inschrijven voor een regenton!

Let op: de actie geldt alleen voor inwoners van Gilze Rijen!

Terug naar begin archief

20-8-2018
Weg met de plaagdiertjes!
plaagdiertjes

Ongenode zomergasten: de bedwants, fruitvlieg, mug en slak.

Bedwants
De bedwants (ook wel wandluis of bed bug genoemd) rukt op. Ze reizen mee in de bagage van toeristen en ook de toegenomen handel in tweedehands meubels is een oorzaak. Het is zeer hardnekkig ongedierte dat je slapeloze nachten kan bezorgen, door de jeukende bultjes die de beten veroorzaken en kunnen worden verward met muggenbulten. Bedwantsen zijn lastig te herkennen, omdat ze zich verstoppen op onzichtbare plekken, zoals naden, kieren, randen van plafonds en het uiteinde van je bed of bank. Bedwantsen zijn lastig te bestrijden. Je kunt proberen alles heel goed schoon te maken, ook alle kieren, randen en naden. Het meest simpele is plakband rondom je bed, dan komen ze vast te zitten. Je kunt ook een bestrijdingsmiddel of stoom gebruiken.

Fruitvlieg
Aquariumhouders houden van fruitvliegen, omdat ze goed voedsel zijn voor hun vissen. Anderen zijn er minder enthousiast over, omdat fruitvliegen zich in korte tijd tot een ware plaag kunnen ontwikkelen. Een wijfje kan per dag wel 300 tot 900 eitjes leggen die zich binnen twee weken ontwikkelen tot een volwassen fruitvlieg. Zo kan één overrijpe banaan een ware plaag veroorzaken. Bestrijd ze door overrijp fruit weg te gooien, flink te luchten en te stofzuigen. Voorkomen is natuurlijk nog beter. Houd de keuken schoon, bewaar fruit en groente in afgesloten bakken en sluit de vuilnisbak goed af.

Mug
Muggen leven altijd in de buurt van water omdat de larven hierin opgroeien. De muggensoorten in Nederland zijn voor de mens meer hinderlijk dan gevaarlijk. Ze zoemen en steken, wat jeukende bulten oplevert. De gevaarlijke soorten (bijvoorbeeld de malariamug en de tijgermug die dengue en gele koorts veroorzaakt) komen gelukkig in ons land (nog) niet voor. Bestrijd ze door anti-muggenspray met DEET erin of citroengeur (bijvoorbeeld citroenplant). Ook wierook en de damp van plantaardige oliën kunnen helpen. En uiteraard het plaatsen van horren voor de ramen (en deuren).

Slak
(Naakt)slakken zijn zomers heel actief en eten wat voorhanden is dus in een (moes)tuin zullen ze ook op gekweekte planten afkomen. Een slakloze tuin is een illusie! Het helpt om natuurlijke vijanden van de slak aan te trekken zoals de zanglijster, spreeuw, merel, spitsmuis, egel, slang, hagedis, kikker, pad, loopkever en duizendpoot. Laat ook kippen rondscharrelen. Die zijn dol op slakken. Je kunt een fysieke barrière om je plantenperken aanleggen waar slakken niet overheen komen, zoals borstels, plastic flessen met scherpe randen, cloches, minikasjes of kopertape. Je kunt slakken doden door ze te lokken naar ingegraven potjes met bier of slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat (gebruik niet die op basis van metaldehyde, want die doden ook egels en vogels).

Informeer bij gemeente of verhuurder
Veel gemeenten en verhuurders zetten zich in om over plaagdieren te informeren en adviseren en het ongedierte daar waar noodzakelijk te bestrijden. Informeer dus altijd eerst even naar de mogelijkheden, voordat u zelf een ongediertebestrijder inschakelt.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

23-5-2018
Woonbond ondertekent Nationale Woonagenda
woonbond

Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende vandaag namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

Lees hier het volledige artikel van Marcel Trip.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

30-4-2018
Rapportage enquête februari 2018
Rapportge

Beste lezer,

Naar aanleiding van de belofte welke wij gedaan hebben in de nieuwsbrief over de gehouden enquête van februari j.l. treft u onderstaand een uitgebreide rapportage. We hebben de enquete over het gehele werkgebied van Leystromen uitgezet en hebben als huurdersorganisaties met elkaar samengewerkt. De 3 organisaties welke zelfstandig opereren vonden belangrijk dat we informatie over de kwaliteit van de woningen door u gedragen diende te worden. We hebben geen speciale aankondigen of extra publicaties gedaan maar wel een nieuwsbrief en op de webpagina gezet. Kortom de bewoners van Leystromen zijn geïnformeerd maar dat kan altijd beter.

Met dank aan onze zusterorganisatie in Oisterwijk die het initiatief heeft opgepakt. Daardoor dit gezamenlijk uitgezet over het woongebied. In totaliteit hebben we ca. 9500 verhuur-eenheden dus we mogen spreken over een middelgrote corporatie.

Lees hier de volledige raportage in PDF formaat.

Terug naar begin archief

10-4-2018
Check de huurverhoging van 2018
Check huurverhoging

Veel sociale huurders ontvangen deze maand het voorstel voor de 'jaarlijkse huurverhoging' per 1 juli.

Met de online check van de Woonbond kunt u controleren of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. U gaat stap voor stap na of u met succes bezwaar kunt maken. Als dat zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat.

Uw verhuurder moet ervoor zorgen dat u het huurverhogingsvoorstel minstens twee maanden voor de ingangsdatum ontvangt. Een voorstel voor een huurverhoging per 1 juli moet dus uiterlijk 1 mei door u ontvangen zijn. U heeft dan tot 1 juli de tijd om bezwaar te maken.

Ten hoogste 3,9% voor lagere inkomens

Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

23-3-2018
Chaamse wandeling op 2e Paasdag
Chaam wandeling

Wie op eerste paasdag teveel eitjes heeft gegeten, kan deze calorieën weer verbranden door te nemen aan de "Chaamse wandeling". Deze wandeling wordt alweer voor het zesde achtereenvolgende jaar gehouden. De opbrengst van deze wandeling gaat via Alpe d'Huzes volledig naar het KWF. Reserveer dus alvast de datum 2 april in uw agenda zodat u aan deze wandeling kunt deelnemen.

Lees hier het volledige artikel

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

21-3-2018
EC DuurzaamRielGoirle boekt uitstekende resultaten
EC duurzaam

Daar we de aarde langzaam aan het "opbranden" zijn, wordt duurzame energie steeds belangrijker. Zo zijn er steeds meer particuliere initiatieven met betrekking tot investeringen in duurzame energie. Één van die initiatieven is "Energie Coöperatie Duurzaam RielGoirle u.a." Met hun eerste zonne-installatie hebben de investeerders een rendement gehaald van 6.5%. Vergelijk dat eens met de huidige rente op uw spaarrekening…

Nieuwsgierig geworden. Lees hier het volledige artikel

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

21-3-2018
Lezing over gelukkig en gezond oud worden

Één van de doelstellingen van de "Kerngroep Dementievriendelijke Gemeente Gilze en Rijen" (DVG) is om de gemeente Gilze en Rijen dementievriendelijk te maken. DVG is direct erg voortvarend van start gegaan en heeft tien doelstellingen geformuleerd. Tevens heeft DVG sinds kort een eigen www-site. https://dvg-gilzerijen.nl

Deze www-site werd op de bijeenkomst in Rijen gelanceerd.

Lees het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Bron: Weekblad Gilze en Rijen
Schrijver: Brigitte Laurijsen

Terug naar begin archief

9-3-2018
Enclave wandeltocht trekt 1056 deelnemers
wandeltocht

Wandelen is gezond en steeds meer mensen ontdekken dit. Het beste bewijs hiervoor is het grote aantal deelnemers aan de Enclavetocht waar maar liefst 1056 deelnemers aan de start stonden. Deze wandelaars kwamen niet alleen van dichtbij, maar ook van verder weg.

In een uitgebreid verslag van Jeanny Wouters leest u meer over de Enclavetocht!

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

7-3-2018
50 jaar Sminkentuin
Sminkentuin

De prachtige tuin van Gerda Smink, de Sminkentuin, bestaat dit jaar 50 jaar. Reden genoeg voor de werkgroep van Rijen Ruikt om ondanks de kou op tuinbezoek te gaan. Want ook in de winter is er in de tuin van alles te beleven. Wellicht krijgt u door dit leuk geschreven stuk van Hanneke van Heusen inspiratie om uw tuin aan te melden voor "Rijen Ruikt"?!

Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Weekblad Gilze en Rijen

Terug naar begin archief

7-3-2018
Goirles Belang ging óók in de cabine en doet verslag
Ben Loonen

Tegenwoordig zijn er steeds meer mantelzorgers welke mensen helpen die aan een vorm van dementie lijden. Om te ervaren hoe het is om aan dementie te lijden is het speciale programma "Into D'Mentia" ontwikkeld. "Het programma bestaat uit een bezoek aan een cabine waarin dementie wordt nagebootst ofwel gesimuleerd." (Citaat: Goirles belang, 7 maart) Namens Goirles belang ging verslaggever Ben Loonen in de cabine.

Bekijk hier zijn verslag over deze ervaring.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

2-3-2018
Sjef, bedankt!
Sjef

Jarenlang heeft Sjef Driessen zich belangeloos ingezet voor de werkplaats "Vraag en Aanbod Internationaal" in Alphen. Zijn gezondheid en leeftijd (86 jaar) dwingen hem nu om met deze werkzaamheden te stoppen. In "Ons Weekblad" een DANKJEWEL voor Sjef, alsook een oproep voor zijn opvolging.

Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

28-2-2018
Down to earth
film

In de film documentaire "Down to Earth" wordt de consumptiemaatschappij kritisch tegen het licht gehouden. KVG Goirle wil de mensen laten nadenken over de wereld die 'we' straks aan onze kinderen doorgeven. Meer informatie over- en reservering voor de film vindt u hier.

Bron: Goirles belang

Terug naar begin archief

28-2-2018
Wijkagenten Gilze en Rijen
wijkagenten

De gemeente Gilze en Rijen bestaat uit vier kernen. In deze kernen is een wijkagent actief. In bijgaand stuk maken de wijkagenten van de gelegenheid gebruik om zich aan het publiek voor te stellen.

Bekijk het volledige artikel van Brigitte Laurijsen.

Bron: Weekblad Gilze en Rijen

Terug naar begin archief

23-2-2018
Heemkundevereniging Alphen en Riel
Bets Trommelen

De Heemkundevereniging van Alphen en Riel heeft een leuk stuk geschreven over telefonie in de jaren vijftig. Let wel, dat is PAS een kleine zestig jaar geleden. Het is in de tijd van mobieltjes en smartphones niet voor te stellen dat er in de vrij recente geschiedenis nog op deze manier werd gecommuniceerd.

Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

21-2-2018
Natuurplezier in eigen tuin
vlinder

Voor de mensen die een natuurvriendelijke tuin aan willen leggen kunnen in het Goirles Belang van 21 februari tips opdoen.

Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

21-2-2018
Voedselbank Gilze-Rijen verrast haar voorzitter
voedselbank

De 72-jarige Ted van der Lee zet zich, samen met zijn vrouw Dilly, volledig in voor de voedselbank Gilze en Rijen. Dit is niet ongemerkt gebleven. Daarom besloten medewerkers een succesvolle aanvraag te doen bij het Vriendenfonds van de Vriendenloterij om Ted en Dilly te verrassen.

Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Weekblad Gilze en Rijen

Terug naar begin archief

16-2-2018
Provincie kijkt naar rondweg voor Chaam

Vrachtwagens in de kom: ook in Chaam willen ze ervan af. Een rondweg is de oplossing, maar dan wel op lange termijn. De provincie heeft de gemeente Alphen-Chaam toegezegd te onderzoeken of zo'n nieuwe weg is in te passen. Maar als dat al lukt, vergt het meer dan tien jaar voor zo'n weg er echt ligt. Op korte termijn moet er wat gebeuren, zo vinden beide overheden, om het gevaar en de overlast van de N639 in te perken. Zo vraagt de provincie aan Rijkswaterstaat om langs de A58 borden te plaatsen die chauffeurs op de nieuwe rondweg om Baarle-Nassau (N260) attenderen. De gemeente gaat er bij transporteurs ook op aandringen de kom van Chaam te mijden. Vorig jaar werd al bekend dat op het stuk van de N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau trajectcontrole op de maximumsnelheid komt.

Gemeente en dorpsraad zouden het liefst de snelheid op de N639 binnen de kom van Chaam tot 30 kilometer per uur beperken. Maar de provincie houdt vast aan de status van een 'gebiedsontsluitende weg'. Dit jaar nog start de provincie met groot onderhoud aan haar weg, die daardoor ook veiliger moet worden.

Bron: Brabants Dagblad - Tom Tacken

Terug naar begin archief

12-2-2018
Informatie Luchthavenbesluit Vliegbasis Gilze en Rijen
vliegbasis

"Volgens de wet moet dit jaar het Luchthavenbesluit voor de Vliegbasis Gilze en Rijen ingevoerd zijn. Hier is een jarenlange weg aan vooraf gegaan en er zijn slechts nog enkele stappen te nemen." Citaat uit: "Informatieblad Luchthavenbesluit Vliegbasis Gilze Rijen januari 2018".

Bekijk hier de volledige brochure.

Bron: Ministerie van Defensie

Terug naar begin archief

9-2-2018
Baarle, slaapdorp of toeristische trekpleister?!

Met deze slogan werden de mensen geprikkeld om naar de informatieavond te komen om de naam "Baarle" 'op de kaart' te zetten. Tijdens deze avond werden de mensen opgeroepen om vooral zelf in actie te komen.

Lees hier het volledige verslag van Jeanny Wouters van deze avond.

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

7-2-2018
Leerlingen scholengemeenschap De Keyzer zetten zich in voor goed doel
leerlingen de keyzer

Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 hebben zich ingezet om geld in te zamelen voor stichting "KiKa" Dit resulteerde in een héél mooi eindbedrag van EUR 1000 wat tijdens een ceremoniële bijeenkomst aan de stichting "KiKa" werd overhandigd.

Lees hier het hele artikel over deze mooie actie.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

7-2-2018
25 jaar Mannenkoor 1001
mannenkoor

In 1992 bestond Gilze 1000 jaar. Ter gelegenheid van dit gebeuren werd de "Revue de Heerlijkheid Gilze" opgevoerd. De stemmen van de mannen die dit zongen hebben zich een jaar later verenigd in het "Mannenkoor 1001".

Lees hier het artikel van Ton de Bruyn over "Mannenkoor 1001" wat dit jaar zijn zilveren jubileum viert.

Bron: Weekblad Gilze en Rijen

Terug naar begin archief

2-2-2018
Herinrichting "weidebad Chaam"
weidebad Chaam

Het "Weidebad" in Chaam is alweer enkele jaren gesloten. Dat er bij de herinrichting van zo'n gebied niet over één nacht ijs wordt gegaan, mag duidelijk zijn.

Lees hier het hele artikel over de actuele situatie.

Bron: Ons Weekblad

Terug naar begin archief

2-2-2018
Goirle én Riel
Goirel en Riel

Wat leeft er onder de mensen in Riel en Goirle welke plaatsen sinds 1997 één gemeente vormen…?!

Lees hier de artikelen welke door de reporters Norbert de Vries en Ben Loonen aan het papier zijn toevertrouwd.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

31-1-2018
Hartverwarmende actie in Rijen
Rijen

Een geheim project waarvoor heel erg veel lege potjes werden gevraagd ...

Lees hier het volledige artikel van Annelie Reuser

Bron: Weekblad Gilze en Rijen

Terug naar begin archief

28-1-2018
Gasvlam doven is dure zaak

Einde 'Slochteren' brengt veel huishoudens financieel in problemen

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als zij hun woning zonder gas gaanverwarmen. Voor een rijtjeshuis kost het naar schatting 18.000 euro om gasloos te worden.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ecorys. Het is voor het eerst dat in Nederland een inschatting is gemaakt van de kosten die ermee zijn gemoeid om woningen niet meer met gas te verwarmen. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 vrij is van aardgas.

Per buurt is onderzocht wat de betaalbare alternatieven zijn voor gas. Die gegevens zijn vergeleken met het energiegebruik en het gemiddelde inkomen. Daaruit blijkt dat vooral lage- en middeninkomens financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen als zij duizenden euro's kwijt zijn aan het op een andere manier verwarmen van hun woning.

Lees hier het volledige artikel van Marcia Nieuwenhuis

Bron: Brabants Dagblad

Terug naar begin archief

26-1-2018
Babbeltruc folder

WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT

babbeltruc

Beroving door een 'babbeltruc' komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met de acht eenvoudige tips uit deze folder kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

Lees hier de volledige folder met tips en telefoonnummers.

Bron: Politie Nederland

Terug naar begin archief

17-1-2018
Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur
woonbond

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'De enorme huurstijging zorgt ervoor dat veel huurders financieel in de knel zijn gekomen. Het is hoog tijd dat de huren omlaag gaan.'

Bezuiniging huurtoeslag
In 2016 ontving 77 procent van de huurders met een laag inkomen huurtoeslag, van de huurders met langdurig armoederisico was dat 90 procent. De huurtoeslag vergoedt een deel van de huur die deze huishoudens betalen. Het kabinet wil 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslag. Paping: 'Daardoor gaan huurtoeslagontvangers er gemiddeld bijna 100 euro per jaar op achteruit, dat raakt juist mensen met een laag inkomen hard. Daar moet de Kamer niet mee akkoord gaan.' Veel huurtoeslagontvangers hebben een te hoge huurprijs voor hun inkomen. In 2016 was dit 23 procent van de huurtoeslagontvangers met een laag inkomen.

Bron: Woonbond Nederland

Terug naar begin archief

11-1-2018
Wat kost huren in 2018

wat kost huren 2018

Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag, een huurverhoging die boven de inflatie ligt en een fors hogere belasting op energie. In 2018 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2018 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan €710,68. Net als in 2017 is dit de 'liberalisatiegrens'. Deze grens ligt al voor het vierde jaar op hetzelfde bedrag. Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2018 bij een corporatie huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan €597,30 (een- en tweepersoonshuishouden) of €640,14 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2018 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

Met welk inkomen kunt u een socialehuurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 36.798 maakt u het meeste kans. Met een iets hoger (gezins)inkomen komt u ook nog in aanmerking, maar als u meer verdient dan €41.056,- kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren, bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop. In 2018 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

 • Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot €710,68 moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot €36.798,-.
 • Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot €710,68 mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen €36.798,- en €41.056,-.
 • Voor maximaal 10% van de toe te wijzen woningen hoeven corporaties niet naar het inkomen van huurders te kijken, maar wel naar regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente.

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot €710,68.

Lees hier het komplete artikel van de Woonbond wat kost huren in 2018 voor het uitgebreide overzicht van belangrijke wijzigingen voor huurders in 2018. Dit biedt een overzicht van diverse wijzigingen waaronder wijzigingen in de huurtoeslag, inkomensgrenzen voor sociale huur en de energierekening.

Terug naar begin archief

23-12-2017
Wat verandert er voor huurders in 2018?

Op 1 januari 2018 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken.

nieuws

Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

Huurverhoging 2018
De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen ligt op 5,4% voor huishoudens met een inkomen boven €41.056,-. Daarboven mag maximaal 3,9% huurverhoging worden gevraagd. Voor corporaties geldt een 'huursombeperking' van 2,4%. Dat houdt in dat de gemiddelde huurstijging bij een corporatie niet hoger dan 2,4% mag zijn. Dat is inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een huurwoning.

Overzicht wijzigingen 2018
Lees ons artikel wat kost huren in 2018 voor het uitgebreide overzicht van belangrijke wijzigingen voor huurders in 2018. Dit biedt een overzicht van diverse wijzigingen waaronder wijzigingen in de huurtoeslag, inkomensgrenzen voor sociale huur en de energierekening.

Terug naar begin archief

23-12-2017
Huurtoeslagontvangers gaan er bijna 100 euro op achteruit

Vanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers door een bezuiniging een steeds groter deel van de huur helemaal zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde 'KAN-bepaling' afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. De wetswijziging die dit moet regelen is nu openbaar voor consultatie.

nieuws

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een percentage van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen.

Gemiddelde stijging basishuur per huurtoeslagontvanger

nieuws

Basishuur en normhuur 2018
De basishuur ligt in 2018 minimaal op €225,08. De precieze basishuur van een huishouden is afhankelijk van de huurprijs en het huishoudinkomen en kan dus boven dit minimum liggen. Van de basishuur staat €16,94 vast, de rest (de 'normhuur') is inkomensafhankelijk met een minimum van €208,14. Deze normhuur zal door het afschaffen van de KAN-bepaling sneller stijgen, waardoor de eigen bijdrage die huurtoeslagontvangers volledig betalen sneller stijgt.

Hoe werkt de KAN-bepaling?
Volgens de 'KAN-bepaling' wordt de normhuur verhoogd met de voor de huurder meest gunstige van:

 1. de gemiddelde huurstijging van het voorgaand jaar;
 2. de procentuele stijging van het bijstandsinkomen.

Het kabinet wil nu de normhuur jaarlijks verhogen met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

Woonbond: veel armoede onder deze huurders
'Schandalig', reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag. 'De Kan-bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders, zij merken dit direct in hun portemonnee.'

Doorlopend effect
Het kabinet boekt zo een bezuiniging van 138 miljoen in de looptijd van het regeerakkoord. Maar als de wetswijziging met betrekking tot de KAN-bepaling wordt aangenomen, blijft dat effect ook na 2022 bestaan. Dat betekent dat ook na 2022 de basishuur fors zal stijgen.

Openbare consultatie
De wetswijziging is online te bekijken en is openbaar ter consultatie. Huurders kunnen dus laten weten wat ze van de wetswijziging vinden. Een andere maatregel, het afschaffen van de harde inkomensgrens waardoor iemand die 1 euro boven die grens verdient niet het recht op huurtoeslag verliest, is ook onderdeel van de wetswijziging. De Woonbond is hier voor, omdat het een inkomensval voorkomt.

Terug naar begin archief

22-12-2017
Eindejaarsbrief 2017
woonbond

Geachte leden van de Woonbond,

Het einde van 2017 nadert alweer. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar én om vooruit te kijken naar het volgend jaar. We maken van de gelegenheid gebruik om u interessante informatie toe te zenden. Deze vindt u in de bijlagen.

Een terugblik op 2017
Het afgelopen jaar vroegen de Tweede Kamerverkiezingen onze aandacht. De Woonbond heeft in aanloop tot de verkiezingen diverse activiteiten georganiseerd, zoals een verkiezingsdebat met Aedes en VNG en een eigen Huurstemwijzer. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben we voor onze lobby de zeven Woonbondspeerpunten onder de aandacht van de partijen gebracht.

Inzet op huurverlaging
Eén van de speerpunten is betaalbare woonlasten. De Woonbond vindt dat de huurprijzen weer meer in verhouding moeten komen te staan met wat mensen kunnen betalen. Daarom vinden we dat de huren gemiddeld met 10% omlaag moeten. We hebben goede argumenten waarom het nodig is: de huurprijzen zijn enorm gestegen de afgelopen jaren, de armoede onder huurders is toegenomen en de hoge huren drijven de rijksuitgaven aan huurtoeslag enorm op. Maar we hebben ook goede argumenten waarom huurverlaging kan: er is genoeg financiële ruimte in de sector (helemaal als de verhuurdersheffing geschrapt wordt) en het heeft een groot inverdieneffect voor de overheid door een daling van de huurtoeslaguitgaven.

Regeerakkoord Rutte III
Het nieuwe regeerakkoord stemt de Woonbond niet tot tevredenheid, want het heeft weinig oog voor de situatie in de huursector. In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt het kabinet Rutte III ervoor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat. Door deze maatregelen verslechtert de betaalbaarheid van het huren. Door verkoop van sociale huurwoningen holt de beschikbaarheid vanbetaalbare woningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood. De Woonbond heeft voor de komende jaren een offensieve agenda geformuleerd als tegenwicht voor de kabinetsplannen. Belangrijke elementen in deze agenda zijn: verlaging van de woonlasten onder andere in combinatie met energiebesparing, uitbreiding van de sociale huurvoorraad, versterking van de huur(prijs)bescherming en de positie van huurders in de vrije huursector.

Successen
Het is de Woonbond gelukt om het afgelopen jaar meer aandacht te vragen voor de groeiende wachtlijsten en de problemen met de betaalbaarheid in de huursector. Verder is het gelukt om het initiatiefrecht voor huurders weer op de politieke agenda te krijgen. We willen huurders in staat stellen om zelf het initiatief te nemen voor verbetering van huurwoningen. Te vaak lopen huurders nu tegen verhuurders op die niet willen bewegen. Juist als het gaat om verduurzaming en geschikte woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen, moeten huurders een redelijk voorstel kunnen afdwingen. Ook hebben we samen met studentenvakbond LSVb de wantoestanden in de huursector aangekaart, omdat we signaleren dat een toenemend aantal verhuurders stelselmatig een te hoge huur rekent, geen onderhoud pleegt en zelfs intimideert en dreigt.

Veel werk voor huurdersorganisaties
Huurdersorganisaties krijgen steeds meer verantwoordelijkheid op hun schouders. Overleggen met de verhuurder, in veel gevallen ook nog met de gemeente, contacten met de achterban, inbreng op verschillende thema's voorbereiden en uitwerken. Bij elkaar is het veel werk, maar het biedt ook kansen om echt wat te bereiken voor de huurders. De Woonbond is voortdurend op zoek naar manieren om lidorganisaties op een goede manier te ondersteunen. Heeft u wensen voor hulp en ondersteuning? Neem contact op met uw consulent. Hij of zij kan meedenken en tips geven.

Lees hier het vervolg van de brief en de diverse bijbehorende bijlagen.

Terug naar begin archief

21-12-2017
Sociale huurprijzen stijgen maximaal 5,4% in 2018

Persbericht Woonbond

21 december 2017

Huurders in een sociale huurwoning met een inkomen tot €41.056 kunnen maximaal 3,9% huurverhoging krijgen in 2018. Voor huishoudens met een inkomen boven de €41.056,- geldt een maximale huurstijging van 5,4%. Voor corporaties geldt een huursombeperking. Dat houdt in dat de gemiddelde huurstijging bij een corporatie niet hoger dan 2,4% mag zijn. Dat is inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen huurwoning. De gemiddelde sociale huurprijs lag in 2017 al op €529,-.

De Woonbond wijst er op dat de huurprijzen voor veel huurders onbetaalbaar zijn geworden en roept corporaties op te kijken naar ruimte voor huurverlaging in plaats van huurverhoging.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Huurders hebben de huurprijzen de afgelopen jaren enorm zien stijgen, en een grote groep huurders kampt met armoede. De woonlasten voor huurders moeten omlaag.'

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur per 1 juli 2018 met maximaal 2,9 procent worden verhoogd. Vanaf 1 januari wijzigen er een hoop regels voor huurders. De Woonbond heeft een overzicht gepubliceerd op zijn website.

Bekijk hier het overzicht van de Woonbond.

Terug naar begin archief

20-12-2017
Huurtoeslag komende tijd fors omlaag

Huurders lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Woningcorporaties vrezen betalingsproblemen.

Lees hier het complete artikel.

Terug naar begin archief

18-12-2017
Vacature

vacature

Terug naar begin archief

24-11-2017
Laat huurders niet de dupe worden van energiebelasting
woonbond

Het verhogen van de energiebelasting kan een prima prikkel tot verduurzaming zijn, maar mag niet ten koste gaan van lage inkomens en huurders in een slecht geïsoleerde woning. De Woonbond vindt dan ook dat lage inkomens extra moeten worden gecompenseerd en wil extra maatregelen voor de grote groep huurders in een slecht geïsoleerde huurwoning. Zij zien hun energierekening stijgen terwijl ze hier niets tegen kunnen doen.

Bijna miljoen slecht geïsoleerde huurwoningen

'We zien dat bijna een miljoen huurwoningen echt onder de maat zijn qua energieprestatie, de huurders die daar in zitten betalen straks de rekening, maar kunnen daar zelf niks aan doen,' zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping in het NOS journaal.

Stijgende stookkosten

In de uitzending van de NOS geeft Jacques Van Druenen een rondleiding door zijn slecht geïsoleerde huurwoning. Hij heeft zonnepanelen, maar mag die van zijn verhuurder niet op het dak plaatsen. Van Druenen ziet zijn toch al hoge stookkosten zo alleen maar oplopen. 'Ik kan alleen maar betalen.' Heeft u ook een slecht geïsoleerde woning en hoge stookkosten? U kunt dit melden op ons Meldpunt Huuralarm.

Terug naar begin archief

10-10-2017
Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders en langere wachtlijsten
woonbond

'In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat.' reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. 'Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.'

Zo blijft de heffing die verhuurders betalen over hun sociale woningvoorraad (verhuurderheffing) in stand. Door het vorige kabinet was de heffing ingevoerd als een tijdelijke crisismaatregel. Paping: 'Nu al gaat twee maand huur direct naar de schatkist. Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door. Ook wordt er bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag van 138 miljoen euro, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.' Daar staat een minieme verbetering van de huurtoeslag tegenover. Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag doordat de harde maximale inkomensgrens wordt afgeschaft .

Beschikbaarheid
De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Helaas ontbreekt het dit kabinet aan ambitie om de woningnood aan te pakken. 'In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op.' Wel wil de coalitie in gesprek met gemeenten meer vrije sector huur bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Paping 'Het tekort aan betaalbare huurwoningen loopt zo dus alleen maar op.' Ook doet het kabinet niets aan huurbescherming in de vrije sector, waar de huurprijzen erg hoog zijn.

Verduurzaming
Ook op het gebied van verduurzaming zijn de voorstellen in het regeerakkoord teleurstellend. Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. Paping: 'Dat is een schijntje gezien de enorme opgave die er ligt. Deze korting komt neer op 40 euro per woning.'

Terug naar begin archief

5-10-2017
Korting verhuurderheffing voor verduurzaming is een schijntje
woonbond

Het nieuwe kabinet is van plan een korting van 100 miljoen op de verhuurderheffing van 1,7 miljard te geven wanneer corporaties huurwoningen extra isoleren en verduurzamen. Dat maakt de NOS vanochtend bekend. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Als dit klopt, dan is het volstrekt onvoldoende. Huurders liggen krom om de staatskas te spekken en krijgen straks een spaarlamp terug.'

De huurprijzen zijn onder druk van de verhuurderheffing de afgelopen jaren hard gestegen. 'Huurders betalen twee maand huur direct aan de staatskas. Daar moet een eind aan komen.' stelt Paping. 'Corporaties staan voor een enorme uitdaging, de woningen moeten verduurzaamd worden, er moet fors worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken en de huurprijzen moeten omlaag om de betaalbaarheid van het huren te verbeteren. Dan volstaat het niet om te zeggen dat de politiek de huursector ietsje minder gaat uitwringen.'

De Woonbond wil dat de verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren. De verhuurderheffing wordt door verhuurders betaald over de waarde van hun sociale huurwoningen.

Terug naar begin archief

29-8-2017
Kabinetsbeleid raakt hurende middeninkomens maar bevordert doorstroming huurmarkt amper
woonbond

Inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben de afgelopen jaren amper effect gehad op doorstroming in de huursector, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van ING. Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen geeft aan dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Hiermee wijken ze nauwelijks af van sociale huurders met een lager inkomen. Huurders geven aan vaak geen betaalbaar alternatief te hebben. De huren in de vrije sector zijn onbetaalbaar en een koopwoning is vaak ook geen optie.

Huurders hebben door invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging wel flink minder te besteden. Ruim 40% van de sociale huurders moet bezuinigen door de huurverhogingen van afgelopen jaren. Sparen is voor veel huurders niet mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig hebben om rond te komen. De helft van de huurders komt dan ook niet aan sparen toe.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Het is krom dat de overheid probeert huurders met een bescheiden middeninkomen weg te pesten uit de sociale sector met enorme huurverhogingen, terwijl deze huurders vaak al forse huurprijzen betalen en nergens anders terechtkunnen.'

Er loopt nog een rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Om deze huurverhogingen te kunnen innen geeft de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens door aan verhuurders en schendt daarmee de privacy van huurders. In oktober wordt de uitspraak van de rechtszaak van de Woonbond over de inkomensafhankelijke huurverhoging of 'Gluurverhoging' tegen de staat en verhuurderskoepels verwacht.

Terug naar begin archief

6-6-2017
Vacature

vacature

Terug naar begin archief

24-5-2017
Corporatieraad Leystromen brengt adviesrapport uit

Met als centraal thema: de kwetsbare burger. Omdat Leystromen maximaal wil aansluiten bij wensen en behoeften van de lokale samenleving, is een Corporatieraad samengesteld. Deze Corporatieraad vertegenwoordigt 19 personen met veel ervaring vanuit verschillende disciplines én die allemaal betrokken zijn bij de samenleving in het werkgebied. Denk hierbij aan een opbouwwerker, wijkagent, oud-wethouder, ondernemer en een vertegenwoordiger van dak- en thuislozenopvang. De Corporatieraad adviseert zonder voorkennis van de organisatie en de marktomstandigheden. Zo komt de 'rauwe werkelijkheid' op de bestuurstafel.

Adviesrapport

De Corporatieraad van Leystromen presenteerde een adviesrapport. Hierin kiest de Corporatieraad voor 'de kwetsbare burgers'. De Corporatieraad concludeert namelijk dat door de mondiale spanningen het aantal migranten toeneemt. Daarnaast komen door de veranderingen in de zorg steeds meer kwetsbare mensen in de woonwijken wonen. Vaak in sociale huurwoningen. De Corporatieraad verdiepte zich in deze kwetsbare burgers met als thema's: veiligheid,hulp, vastgoed, samenleven en gemeenschapszin. Dit vanuit uiteenlopende invalshoeken. Van leefbaarheid in de wijk tot de positie van kwetsbare burgers, van een kijk op zelfstandig wonen tot juist weer begeleid en beschermd wonen. Van de druk op de huizenmarkt tot het beleid bij uithuiszettingen.

Belangrijkste adviezen

Veiligheid; thuisgevoel voor iedereen

Mensen moeten zich thuis voelen in hun buurt. De buurt is van groot belang voor het thuisgevoel: wie zijn mijn buren en hoe gaan we met elkaar om? Het begrip 'veiligheid' interpreteert de Corporatieraad hier op twee manieren:

 • de sociale veiligheid in de buurt of wijk;
 • de technische veiligheid in en om de woning.

In het rapport zijn de aanbevelingen te lezen.

Hulp
Het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen is en blijft vooral mensenwerk. Wonen is een basisbehoefte. Maar bijdragen aan het (woon)geluk van bewoners vraagt om 'elkaar te zien'. Vooral omzien naar kwetsbare mensen in buurten en wijken. Het advies is daarom te kijken naar wat mensen zelf kunnen (burgerkracht) en wat hun netwerk en omgeving kan (samenredzaamheid). En om als corporatie te signaleren, te kijken wat de vraag achter de vraag is en tijdig de juiste hulp in te (laten) schakelen. De wereld is ingewikkelder geworden, zeker de wereld van de zorg. Dan kan hulp – ook vanuit Leystromen - van toegevoegde waarde zijn voor kwetsbare bewoners.

Vastgoed
Volgens de Corporatieraad is er in de dorpen een tekort aan (goedkope) sociale huurwoningen. En ontbreekt bij gemeenten en corporaties te vaak een goed beeld van de woonbehoeften van haar burgers c.q. bewoners. Het advies luidt dan ook om inzichtelijk te maken voor wie welk type woningen gebouwd moet worden. Ook adviseert de Corporatieraad aandacht te hebben voor het verhogen van de energielabels van de woningen.

Samenleven en gemeenschapszin
Volgens de Corporatieraad gaan bewoners in eerste instantie zelf over hun woongeluk en de leefbaarheid in de buurt. Toch gaat dit niet altijd vanzelf. Soms kan een corporatie net dàt zetje geven om een wij-gevoel te versterken. Het is daarom belangrijk dat Leystromen gemeenschapszin bevordert. Door bewonersinitiatieven, onderlinge betrokkenheid, gemeenschapszin en bewonersinvloed te ondersteunen én te stimuleren. Waar nodig zorgt Leystromen voor hulp. Maar Leystromen is geen hulpverlener. Wel komt Leystromen bij bewoners thuis. De Corporatieraad vindt dat een corporatie daarom mede verantwoordelijk is voor het signaleren, verwijzen en volgen van bewoners indien nodig. Dat kan door actief samen te werken met partners op terrein van bijvoorbeeld welzijn, maatschappelijk werk, beschermd wonen, zorg, inkomen, schuldhulpverlening.

Tevreden over de adviezen
Bestuurder van Leystromen Roland Marx en de voorzitter van de Raad van Toezicht Jan-Arie Scholten zijn blij met de bevindingen en aanbevelingen. Roland Marx: "We leven inderdaad in een turbulente tijd. De adviezen van de Corporatieraad passen heel goed in ons ondernemingsplan 2017-2019, dat we onlangs opleverden. De rol van onze klanten, de bewoners, zal steeds belangijker worden. Ons uitvoeringsplan wordt zeker aangescherpt op basis van de adviezen. En aan een aantal adviezen – zoals het werken met een portefeuillestrategie – wordt al invulling gegeven". Jan-Arie Scholten merkt op dat Leystromen organisatorisch – en financieel 'in contol' is. Daardoor ontstaat er nu ruimte om de maatschappelijke meerwaarde van de corporatie verder vorm te geven.

Lees hier het hele rapport van de Corporatieraad

Terug naar begin archief

12-5-2017
Meer nodig voor betaalbaarheid sociale huursector

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Corporaties maken een goede beweging door de huren minder hard te laten stijgen, tegelijkertijd constateren we dat de huren nog steeds harder stijgen dan inflatie. Er is meer nodig om de sociale huursector weer betaalbaar te maken voor huurders.'

Een half miljoen hurende huishoudens heeft inmiddels een te hoge huur voor hun inkomen. De huren moeten volgens de huurdersvereniging de komende jaren 10% omlaag. Paping: 'Veel huurders zitten financieel in de problemen. Om daar wat aan te doen moeten de huren echt omlaag.'

De Woonbond heeft een online check gepubliceerd waar huurders kunnen controleren of ze bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Zeker AOW'ers en huishoudens met minstens vier personen doen er goed aan hun huurverhogingsvoorstel te controleren. Zij zijn dit jaar voor het eerst uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op checkhuurverhoging.nl kunnen huurders kijken of ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Als dat zo is, levert de website een bezwaarschrift op maat.

Terug naar begin archief

27-4-2017
Verhoging én verlaging huurprijzen Leystromen
energielabel

Groeien naar een evenredige huurprijs Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen daarom voor onze sociale huurwoningen een redelijke en betaalbare huur vast. Huren die onder deze redelijke huur zitten, worden verhoogd. En huren die daarboven zitten, worden verlaagd. Zo groeien we naar een evenredige huur.

Redelijke en betaalbare huur De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door de kwaliteit van de woning. De kwaliteit wordt bepaald door het aantal woningwaarderingspunten. Leystromen vindt dat 69% * van de maximale huurprijs die wij mogen vragen een redelijke en betaalbare huurprijs is.

Huuraanpassing: verhoging én verlaging Van de overheid mogen de huurprijzen in 2017 met maximaal 2,8% verhoogd worden. Leystromen verhoogt de huren een stuk minder of verlaagt zelfs de huren. We gebruiken drie scenario's:

 1. Huurprijzen op of rond de redelijke en betaalbare huur krijgen een huurverhoging van 0,3%.
 2. Huurprijzen onder de redelijke en betaalbare huur krijgen een huurverhoging van 1,3%.
 3. Huurprijzen boven de redelijke en betaalbare huur krijgen een huurverlaging van 2,4%.

* We hanteren een marge van 5% naar boven en beneden; redelijke en betaalbare huren zitten tussen 64% - 74% Huuraanpassing met ingang van 1 juli

Huurders ontvangen zaterdag 22 april een brief over de individuele huuraanpassing.

Terug naar begin archief

21-2-2017
Verplicht label C voor corporatiewoning te mager

De minister van Wonen wil woningcorporaties verplichten om bestaande huurwoningen te renoveren naar label C. Daarover is hij in gesprek met de Woonbond en met Aedes, de koepel van woningcorporaties. De Woonbond ziet haken en ogen aan het plan van de minister.

Lees hier verder »

energielabel

Terug naar begin archief

7-2-2017
Controle WOZ waarde

Hoe controleer ik de WOZ-waarde?

De gemeente stuurde een WOZ-beschikking over mijn sociale huurwoning. De waarde lijkt mij veel te hoog. Mijn woning van 60 vierkante meter zou een waarde hebben van € 185.000. Hoe controleer ik of deze waarde klopt?

Lees hier verder »

Terug naar begin archief

1-2-2017
Algemene Leden Vergaderingen 2017

Bent u nieuwsgierig naar wat Uw Huurdersraad het afgelopen jaar voor u heeft gedaan? Maar ook naar wat er de komende tijd op de planning staat? Kom dan naar ons jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

In de tabel hieronder vindt u de locaties waar deze plaats vinden. Om 19:30 uur bent u van harte welkom en om 20:00 uur beginnen we met de bijeenkomst.

Datum Locatie
dinsdag 14 februari CC Jan van Besouw te Goirle
donderdag 16 februari CCGR De Schakel te Gilze
dinsdag  21 februari CCGR De Boodschap te Rijen

Lees hier de volledige nieuwsbrief »

Terug naar begin archief

1-2-2017
Politieke standpunten huurbeleid 2017

In de volgende PDF vindt u de standpunten terug van de politieke partijen in Nederlaand m.b.t. het huurbeleid in 2017

Lees hier verder »

Terug naar begin archief

23-12-2016
Prestatieafspraken 2017 t/m 2020.

In prestatieafspraken legden we met 6 gemeentes en 3 huurdersverenigingen gezamenlijk doelen voor de jaren 2017 tot en met 2020 vast. Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid

Lees hier verder »

Terug naar begin archief

4-11-2016
Huurders kunnen pakket ophalen om op woonlasten te besparen.

Leystromen deelt succes met huurders

Rijen – De afgelopen drie jaren heeft Leystromen hard aan de weg getimmerd. De resultaten zijn positief. Leystromen is gezond en vindt dat haar huurders daar iets van mogen merken. Daarom stelt zij dit jaar eenmalig een bedrag beschikbaar.

Gratis pakket om tot €400 te besparen

Op zaterdag 5 november en woensdag 9 november kunnen alle huurders van Leystromen gratis een pakket ophalen. Wij stuurden al onze huurders een persoonlijke uitnodiging waarmee zij het pakket op 1 van de 6 locaties kunnen ophalen. Wat er precies in het pakket zit is nog een verrassing. Maar huurders weten al wel dat ze met de inhoud van het pakket tot zo'n € 400 per jaar kunnen besparen op hun woonlasten.

Samen met huurdersverenigingen doelen bepaald

De besteding van het bedrag heeft Leystromen in nauw overleg met haar huurdersverenigingen bepaald. Samen kwamen zij de volgende doelen overeen:

 • In 2016 werd de huurverhoging beperkt tot 0,3 % .
 • Extra geld voor het glasfonds en de ontstoppingsverzekering. Hierdoor komt er de komende 2-3 jaren geen of slechts een geringe premieverhoging.
 • Opzet betaalbaarheidsfonds. Daarmee kan in specifieke gevallen tijdelijke financiële ondersteuning geboden worden aan huurders.
 • Gratis pakket voor alle huurders waarmee tot € 400 per jaar bespaard kan worden.

Betaalbaarheid

"We weten dat betaalbaar wonen voor onze huurders belangrijk is èn blijft. Daar hielden we bij de toekenning van het bedrag rekening mee. We laten op deze manier zien dat onze focus bij hun ligt. We zetten ons in voor onze huurders. Maar liever nog doen we dat samen met hen. We blijven namelijk nadrukkelijk contact leggen met huurders en horen graag van hen wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren. Onze deur staat altijd open!", sluit Roland Marx af.

Terug naar begin archief

13-10-2016
Voldoet u uw huur per acceptgiro? Dan gaat er iets wijzigen.

De acceptgiro zal als geldig betaalmiddel vervallen in Nederland. Leystromen verstuurt daarom vanaf 1 januari 2017 geen acceptgiro's meer.

U kunt uw huur dan betalen via:

 • automatische incasso,
 • AcceptEmail
 • of periodieke overboeking.

Lees hier verder over de voordelen van deze nieuwe betaalwijzen.

Heeft u daarna nog vragen? Bel of mail gerust naar Leystromen via: 088 031 34 39 of mail naar debiteuren@leystromen.nl

Terug naar begin archief

4-10-2016
Gezocht, mooie verhalen.

Beste Huurders,

Voor onze magazine 'In de Kern' zijn we altijd op zoek naar mooie verhalen. Voor de volgende rubrieken zoeken wij huurders die graag hun verhaal kwijt willen (en op de foto willen):

 • 'Op de koffie': nodig bestuurder Roland Marx bij u uit op de koffie! En vertel hem wat u op het hart ligt of geef hem uw gouden tip mee. Stuur uw uitnodiging via e-mail naar communicatie@leystromen.nl én
 • 'Buren': Leystromen wil burenverhalen op het spoor komen. Bent u, of kent u een bijzondere buur? Vertel het ons!

Alvast bedankt voor de medewerking.

Terug naar begin archief

12-09-2016
Vrij uurtje "mopperen"

Geachte huurder,

Zoals beloofd op de bewoners avonden in februari jl. zouden wij nog een avond plannen waar jullie als bewoners jullie ideeën en klachten kunnen komen uitleggen aan Leystromen. Dus zeg maar een vrij uurtje "mopperen" in de goede zin van het woord. Er zijn vier avonden gepland op vier verschillende plaatsen zie het schema hieronder.

We hebben gekozen voor vier locaties. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Datum Locatie Spreker
dinsdag 27 september CC Den Heuvel te Alphen Paul van de Velden
donderdag 6 oktober CC De Schakel te Gilze Paul van de Velden
maandag 17 oktober CC De Boodschap Rijen Roland Marx
donderdag 20 oktober CC Jan van Besouw te Goirle Roland Marx

Koffie en thee staat klaar!

Wij verwelkomen u met een kopje koffie/thee. Na afloop praten wij graag nog even met u na onder het genot van een drankje.

Waar praten we over?

Op de bewoners avonden van februari jl zijn al uw vragen en opmerkingen opgeschreven. Deze vragen en opmerkingen komen terug tijdens het vrije uurtje "mopperen". In Goirle en Rijen zal de directeur van Leystromen, de heer R. Marx aanwezig zijn. U krijgt antwoorden op al uw vragen die tijdens de bewonersbijeenkomst in februari jl niet aan de orde zijn gekomen. In Alphen en Gilze zal de heer P. van de Velden, manager maatschappij en in-novatie uw vragen beantwoorden.

Bent u nieuwsgierig naar de ideeën en klachten van anderen? Kom dan zeker naar het vrij uurtje "mopperen". Heeft u zelf vragen over wonen en huren? Mail deze dan alvast naar secretaris@uwhuurdersraad.nl. Graag via e-mail aanmelden en in welke plaats u aanwezig zult zijn. Heeft u geen e-mail, dan kan dat ook telefonisch. Omdat wij als Uw Huurdersraad niet alle huurders kunnen bereiken vragen wij u vriendelijk dit door te spelen aan andere huurders.

Met vriendelijke groet,

Henk de Groot,
voorzitter.

Terug naar begin archief
22-08-2016
Weeknieuws woonbond
woonbond

Rechten voor kamerbewoners
19/08/16
In studentensteden gaan duizenden eerstejaars deze maand op zoek naar een studentenkamer. Voor veel studenten is het voor het eerst dat ze zelf woonruimte huren.
Lees meer »

Blok wil Bouwwet niet aanpassen
17/08/16
Minister Blok van Wonen is niet van plan zijn wetsvoorstel om het bouwtoezicht te privatiseren aan te passen. Hij zegt dit in een reactie op een zeer kritisch onderzoeksrapport van de gemeente Den Haag waaruit blijkt dat privatisering van het toezicht tot gevaarlijke situaties leidt.
Lees meer »

Verhuurder moet misgelopen huurtoeslag vergoeden
15/08/16
Een huurder die acht maanden huurtoeslag is misgelopen moet hiervoor worden gecompenseerd door de verhuurder. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten.
Lees meer »

Terug naar begin archief
21-07-2016
Korte lijnen

Sinds januari van dit jaar zijn er, via Kompaan, een 7 tal vrouwelijke minderjarige asielzoeksters gehuisvest op het Oranjeplein in Goirle. Dit na uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van alle partijen. Te weten Leystromen, Kom-paan, bewonerscommissie en Uw Huurdersraad. Mede op aandrang van Uw Huurdersraad zou er na vier maanden geëvalueerd worden en niet pas na een half jaar. De evaluatie leidde tot actie en een maand later zaten we weer om tafel met de resultaten van de actie.

Door op deze manier in gesprek te blijven,lijkt het te gaan lukken om alles in goede harmonie tot een succes te maken. Wat geven en nemen aan alle kanten en je kom er meestal uit en Uw Huurdersraad is altijd bereid om daar een bijdrage aan te leveren.

Terug naar begin archief
16-07-2016
Forse kritiek

Forse kritiek tijdens hoorzitting Tweede Kamer verhuurderheffing. De hoorzitting is ter voorbereiding van de bespreking van de evaluatie van de verhuurderheffing van minister Blok, die volgende week woensdag wordt besproken door de Tweede Kamer.

'Duidelijk wie de rekening betaalt' ...

Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

Terug naar begin archief
15-07-2016
STEP subsidie

Vernieuwde subsidie voor verduurzaming huurwoningen

De subsidie 'Stimuleringsregeling energieprestatie huursector' (STEP) is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen en komt voort uit het Energieakkoord (2013). Er is voor woningcorporaties voldoende budget en tijd beschikbaar om een aanvraag te doen. Momenteel is er nog ruim 300 miljoen euro beschikbaar.

Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

Terug naar begin archief
14-07-2016
Sociale afbraak

LEYSTROMEN - EEN SOCIAAL BEDRIJF

In de laatst gehouden vergadering van de huurdersraad vroeg de voorzitter of ik een stukje wilde schrijven over sociale afbraak in positieve zin toegespitst op Leystromen. Nadat ik instemmend had geantwoord ging ik er wat dieper over nadenken en leek de opdracht, mij gesteld, enigszins vreemd overkomen. Immers, de woorden sociale afbraak komen bij mij in eerste instantie negatief over of het betreft een onbewoonbaar verklaarde woning die gesloopt gaat worden en daarvoor in de plaats een prachtige woning. Maar dit lijkt mij vaak financieel niet haalbaar.

Wij mogen ons (en dat is wel positief) gelukkig prijzen met het feit dat Leystromen heeft besloten om niet te slopen en het aantal te verkopen woningen drastisch omlaag te brengen naar een aanvaardbaar niveau. (voor mij persoonlijk nog steeds teveel)

De reden hiervoor ...

Lees hier het volledige artikel in PDF formaat.

Terug naar begin archief
18-06-2016
Actie tegen verhuurdersheffing

Verzamelen bij restaurant 'Paviljoen Malieveld' in Den Haag
Dinsdag 5 juli om 12.15 uur

actie voeren

Kom in actie tegen belasting op sociale huur. Binnenkort evalueert de Tweede Kamer de verhuurderheffing. Wij willen dit moment aangrijpen om een krachtig huurdersgeluid laten horen. Doet u mee?

Op dinsdag 5 juli verzamelen we om 12:15 uur bij Paviljoen Malieveld aan de Koekamplaan 6 in Den Haag. Vanaf daar lopen we langs het ministerie van Financiën om bezwaar te maken tegen de verhuurderheffing. Dat doen we door met een groep huurders symbolisch bezwaarschriften in te leveren.

Daarna gaan we in een korte protestmars naar Het Plein om de Tweede Kamerleden op te roepen deze belasting op sociale huur af te schaffen. Met deze prikactie willen we een duidelijk signaal laten horen aan de politiek. De verhuurderheffing is een onrechtvaardige belasting waar huurders de dupe van zijn. Deze huurdersbelasting moet van tafel.

Wij moeten de gemeente laten weten hoeveel mensen meedoen aan de actie. Ook willen we u op de hoogte kunnen houden als er iets verandert in de planning van deze actie. Laat daarom weten of u erbij bent op 5 juli.

Terug naar begin archief
13-06-2016
Huisvesting vluchtelingen

VEELGESTELDE VRAGEN HUISVESTING VLUCHTELINGEN EN VERGUNNINGHOUDERS

Lees hier de volledige lijst in PDF formaat.

Terug naar begin archief
06-06-2016
Woonbond persbericht

1,6 miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond.

Er zijn 1,6 miljoen hurende huishoudens via lidorganisaties aangesloten bij de Woonbond. Dat maakt de huurdersorganisatie vandaag bekend. Hiermee zet de groei van de Woonbond door. Ruim de helft (53,2%) van de huurwoningen in Nederland wordt door de huurdersvereniging georganiseerd. De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger van hurend Nederland en ondersteunt lokale huurdersorganisaties.

Met het lid worden van de Klantenadviesraad van Groninger corporatie Lefier is de teller op 1.607.085 aangesloten huurwoningen komen te staan. Tien jaar geleden (eind 2005) organiseerde de Woonbond nog 1.278.778 hurende huishoudens. Dat betekent een groei van ruim 25%. 'Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties meer te zeggen over het beleid van de verhuurder, en zijn ze een volwaardig gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken over het lokale woonbeleid.

Het is belangrijker dan ooit dat huurdersorganisaties goed ondersteund worden,' aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Wij zijn blij dat steeds meer huurdersorganisaties de Woonbond daarin weten te vinden.' De Woonbond is in 1990 uit een fusie van drie kleinere organisaties ontstaan om meer tegenwicht te kunnen geven aan de opkomst van grote woningcorporaties.

Terug naar begin archief
03-06-2016
Eerste klimaatconferentie Gilze Rijen

Is Gilze-Rijen in 2030 klimaatneutraal?

Energie Gilze Rijen (EGR) bouwt aan een klimaatneutraal en energieonafhankelijk Gilze-Rijen; samen met haar leden, betrokken ondernemers, instellingen en de gemeente.

Op vrijdag 3 juni organiseerde EGR haar eerste Klimaatconferentie Gilze-Rijen in de Boodschap in Rijen. Leystromen was ook van de partij. Ook twee vertegenwoordiger van Uw Huurdersraad waren aanwezig.

slim uitkomen slim uitkomen

Terug naar begin archief

17-05-2016
Vrij inloop spreekuur 26 mei 2016

Huurdersvereniging UW HUURDERSRAAD komt weer naar u toe

Zoals wij u tijdens de bewonersavond beloofd hebben komen de afgevaardigden van Uw Huurdersraad weer naar u toe en wel op donderdag 26 mei a.s.

Wat houdt dat in, dat per woonkern een vrij inloop spreekuur gehouden wordt. Wij nodigen u hiervoor graag uit. U kunt met de kernvertegenwoordiger praten over zaken die u aan het hart liggen. Niet alleen klachten maar ook opmerkingen over woongenot en omgeving zijn van harte welkom.

Als er vanuit uw kennissenkring of vriendenclub interesse bestaat om iets te ontwikkelen dan kunnen wij, als uw Huurdersraad, u ook mee helpen.Ook de klacht dat de woonlasten de pan uitrijzen is een serieuze klacht en ook hier zijn er mogelijk tussenoplossingen denkbaar. Laat het ons weten zodat we samen met u naar oplossingen kunnen kijken.

U kunt de bestuursleden (kernvertegenwoordigers) van Uw Huurdersraad spreken op een van de volgende locaties:

Alphen-Chaam 't Trefpunt aanvang 17:00 - 19:00 uur
Baarle-Nassau/Ulicoten St. Janshove aanvang 16:00 - 18:00 uur
Gilze CC De Schakel aanvang 18:30 - 20:00 uur
Goirle-Riel CC Jan van Besouw aanvang 18:30 - 20:00 uur
Rijen-Molenschot CC De Boodschap aanvang 18:30 - 20:00 uur

De bedoeling is dat wij als vertegenwoordiger van u ook weten wat er speelt en waar wij als huurdersvereniging onze accenten moeten leggen. U mag dan alles wat te maken heeft met uw woning en omgeving bespreken en natuurlijk zijn uw suggesties welkom.

De koffie (of thee) staat klaar dus wij hopen dat u gebruikt maakt van deze mogelijkheid.

Tot ziens op 26 mei a.s.

Uw Huurdersraad.

Terug naar begin archief
03-05-2016
Slim uitkomen met inkomen

Leystromen heeft samen met de gemeente Goirle een bijeenkomst 'Slim uitkomen met inkomen!' georganiseerd. Zie bijgevoegde uitnodiging.

U bent van harte welkom!

slim uitkomen slim uitkomen

Of bekijk deze facebookpagina

Terug naar begin archief
01-05-2016
We komen naar u toe

Zoals beloofd en geschreven hebben we als bestuur inmiddels de 1e poging, na jaren, weer gewaagd om naar u toe te komen. 25 maart j.l. zijn we in de 4 woonkernen op bezoek geweest op neutraal terrein.

De belangstelling van de achterban u als huurder was gering. jammer maar aan de andere kant zouden we ook kunnen veronderstellen dat we het goed doen anders had u zich wel laten horen en was u aanwezig geweest.

We hebben op 26 mei weer een nieuwe datum gepland in de woonkernen en we zullen dit ook nogmaals met een advertentie in de plaatselijke huis aan huis bladen ondersteunen. Dus schrijf de datum alvast in uw agenda en maak een lijstje met punten die u met ons wilt delen. Wij zien er naar uit u op 26 mei te mogen verwelkomen.

Het Bestuur

Terug naar begin archief
01-05-2016
Betaalbaarheid, service en contact met u staan hoog op onze agenda. Ongeveer een jaar geleden vroegen we u: laat ons weten wat u vindt van Leystromen. Via dit onderzoek weten we dat deze thema's ook voor u heel belangrijk zijn. We werken steeds aan verbeteringen hiervan. Er gebeurt veel! Graag informeren we u.

Betaalbaarheid

- We verhogen dit jaar de huren opnieuw minder dan is toegestaan. Vorig jaar hanteerden we een huurverhoging van 1 procent. Dit jaar zal dat nog minder zijn. U ontvangt in april een brief met informatie over de huuraanpassing voor uw woning.

- We introduceren een betaalbaarheidsfonds. Zo ondersteunen we - tijdelijk - huurders die hun huur niet kunnen betalen. Natuurlijk doen we dit niet voor iedereen en gelden er voorwaarden. Zo moet het gaan om betalingsproblemen die buiten de eigen schuld zijn ontstaan. En moet de huurder al het mogelijke hebben gedaan om dit te voorkomen.

- Op de energieprestatie van onze woningen en complexen blijven we scherp. Leystromen wil woningen verduurzamen, bijvoorbeeld door plaatsing van isolerende beglazing, zonnepanelen of andere maatregelen. Dit leidt tot een lagere energierekening. Met als bijkomend voordeel een hoger wooncomfort.

- Budgetcoach Petra van der Meijs denkt ook in 2016 met u mee. Wilt u tips om schulden voor te blijven of simpelweg even hulp bij het opnieuw krijgen van uw financieel overzicht? Petra komt bij u aan de keukentafel zitten. Zij werkt gratis, praktisch en snel. Petra is bereikbaar via 088 031 33 25.

Service

- Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten kleine herstellingen door de huurder worden gedaan. Vanaf februari 2016 bieden wij het Serviceabonnement. Dit abonnement is er voor huurders die (kleine)reparaties niet zelf kunnen doen. En voor huurders die deze reparaties niet willen bekostigen. Wordt u abonnee, dan koopt u de werkzaamheden die binnen het abonnement vallen als het ware af.

- Met ingang van 1 januari 2016 nemen wij het reinigen van dakgoten weer voor onze rekening. Individuele huurders, maar zeker ook de huurdersverenigingen, waren hier kritisch over omdat Leystromen dit niet meer verzorgde en zijn gehoord.

In contact met u

- Onze focus ligt bij u, onze huurders. De afgelopen tijd hebben we gebouwd aan een daadkrachtige organisatie. We hebben flinke slagen gemaakt. Daar mag u zeker iets van merken! In 2016 stellen we dan ook eenmalig een budget beschikbaar. Een deel hiervan benutten we om de huurverhoging dit jaar te beperken. Voor het restant van dit budget overleggen we met de huurdersverenigingen. Ons doel is heel duidelijk: inzet van dit budget moet merkbaar zijn voor de huurders.

- Natuurlijk blijven we werken aan verbeteringen. Liefst samen met u! Laat ons weten wat u belangrijk vindt. Veel van onze collega's zijn voor u makkelijk bereikbaar. Ook via het huurdersportaal Mijn Leystromen, onze website en Facebook zijn we 24/7 bereikbaar. Of loop gerust bij ons binnen. U bent van harte welkom!

Terug naar begin archief
07-04-2016
Belastingdienst levert weer inkomensindicaties aan verhuurders

Dinsdag 29 maart heeft de Eerste Kamer de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de Belastingdienst verplicht is inkomensindicaties door te geven aan verhuurders wanneer die daarom vragen. Met een inkomensindicatie kan een verhuurder beoordelen of hij de huur voor een woning mag verhogen.

Bent u verhuurder? Sinds 1 april 2016 is het portaal van de Belastingdienst waar u inkomensindicaties kunt opvragen, weer open.

Bent u huurder? Als uw verhuurder een inkomensindicatie voor uw adres heeft opgevraagd, ontvangt u daarover van ons een bericht

Artikel belastingdienst inkomensindicatie

Terug naar begin archief
6-04-2016
Reactie Leystromen op advies streefhuur 2016

Hier vindt u de link naar de brief welke door Uw huurdersraad is ontvangen van de Leystromen op ons advies over de streefhuur 2016

Bijlage: uwhuurdersraad-streefhuur2016.pdf

Terug naar begin archief
4-04-2016
Energielables

Hoe onbegrijpelijke energielabels huurprijzen volstrekt ondoorzichtig maken.

Een beter label betekent een hogere huur, want de huurder betaalt minder stookkosten. Maar is dat altijd terecht?

Bekijk hier de TV uitzending van de NPO over dit onderwerp.

Terug naar begin archief
23-02-2016
Start jaarlijkse bewonersavonden 2016

Afgelopen week zijn we gestart met onze jaarlijkse bijeenkomsten vanuit Uw Huurdersraad in onze woonkernen. We hebben in totaal dit jaar een 4 tal bijeenkomsten gepland.

De reacties van de eerste twee avonden zijn positief te noemen. Gelukkig is er voldoende tijd ingepland voor woonstichting Leystromen om de specifieke vragen van de huurders ook te kunnen beantwoorden. Ook zijn er zaken besproken die wij als Huurdersorganisatie moeten nabespreken en agenderen met Leystromen. Kortom we wisselen van alle kanten informatie uit en we kunnen hier lering uit trekken en ons gezamenlijk belang weer versterken. Voor Leystromen is het ook een goede leerschool om te weten te komen wat er zoal speelt bij de huurders. De sfeer is goed en open dus wij zijn tot nu toe tevreden over de inhoud en kwaliteit van de avonden.

huurders bijeenkomst

Nieuwe bestuursleden / commissieleden

Op beide avonden hebben zich nieuwe mensen aangemeld voor bestuur / kascommissie en thema's die we gaan opzetten. Ook hier wil ik namens Uw Huurdersraad deze nieuwe mensen bedanken voor hun aanmelding en we zijn erg blij met deze ontwikkeling. Iedereen weet dat het aantrekken van nieuwe mensen voor een bestuursfunctie steeds moeilijker wordt, maar als we de kar gezamenlijk trekken komen zeker bij het gestelde doel.

We gaan de komende week opnieuw bijeenkomsten beleggen in Gilze en Alphen. We hopen een zelfde grote opkomst en tevredenheid bij alle partijen.

Namens de Uw Huurdersraad nogmaals bedankt voor uw komst en het deelnemen aan de discussie op de bewonersavond. De toezeggingen welke gedaan zijn zullen wij nakomen en uiteraard hoort u hierover.

bewonders avonden

Terug naar begin archief

14-02-2016
Woningcorporaties en inkomensgegevens via de Belastingdienst

Belastingdienst mag geen inkomensverklaringen afgeven

De Raad van State heeft bepaald dat de Belastingdienst geen inkomensverklaringen van huurders mag geven aan woningcorporaties. Het is niet duidelijk of deze fout gevolgen heeft. Het Ministerie en de Belastingdienst gaan dat onderzoeken.

In sociale huurwoningen wonen soms mensen die teveel verdienen voor de hoogte van de huur. Dat heet 'scheefwonen'. De minister wil dit terugdringen. Daarom mogen woningcorporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Op die manier worden 'scheefwoners' gestimuleerd om te verhuizen naar een woning die wel past bij het inkomen.

In de wet die hiervoor gemaakt is, staat dat woningcorporaties daarvoor inkomensverklaringen konden opvragen bij de Belastingdienst. De Raad van State heeft deze week bepaald dat er in een fout in deze wet staat. De Belastingdienst mag daarom voorlopig geen inkomensverklaringen meer afgeven.Leystromen heeft, net als alle andere corporaties de wet gevolgd.

Het is nog niet duidelijk of deze fout gevolgen heeft. De Belastingdienst en het ministerie bekijken dat. Inkomensafhankelijke huurverhoging blijft wel gewoon bestaan. De verwachting is dat de wet snel aangepast gaat worden. Maar dat is een zaak van de politiek.

Wij houden u op de hoogte!

Terug naar begin archief
2-02-2016
Bericht van Woonbond Communicatie

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen voor huurders

Huurders krijgen binnen de eerste acht weken van 2016 voor het eerst een WOZ-beschikking op de mat. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de WOZ-waarde mee te laten tellen in het puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend. 2,6 miljoen hurende huishoudens hebben daarom nu een mogelijk financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Huurders kunnen daarom nu ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

De Woonbond heeft hier vandaag een voorbeeldbrief voor op zijn website geplaatst. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waardering te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden overlast uit de omgeving, of de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. Op de website van de huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is, met de huidige WOZ-waarde.

Een lagere maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omlaag gaat. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs, die in veel gevallen boven de feitelijke huidige huurprijs ligt. Bij een hoge aanvangshuur of door huurverhogingen boven inflatie kan de huurprijs in principe wel tot deze huurgrens stijgen. Als de huidige huur op of dicht bij de maximale huur ligt kan een bezwaar tegen de WOZ er voor zorgen dat de huur niet meer kan stijgen.

Huurverlaging

Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huurprijs komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging. De huidige huurprijs ligt dan immers boven het nieuw geldende maximum. Huurders die al (bijna) de maximale huurprijs betalen maken met en WOZ-verlaging dus kans op huurverlaging.

'Bezwaar maken tegen WOZ-waarde kan lonen, we raden huurders dan ook zeker aan kritisch naar de WOZ-waarde te kijken,' aldus Marcel Trip van de Nederlandse Woonbond. 'Kloppen de gegevens waarop de woning is getaxeerd, zoals bijvoorbeeld het aantal vierkante meters, zijn de referentiepanden vergelijkbaar, en wordt er wel rekening gehouden met eventuele overlast door verkeer of bedrijven in de omgeving.'

Kopers krijgen bij bijna de helft van de bezwaren gelijk. De gemiddelde verandering in WOZ-waarde door een bezwaar is 10%. De maximale huurprijs zou bij een huurwoning van 70 vierkante meter met een WOZ-waarde van € 175.000,- bij een verlaging van de WOZ met 10%, bij benadering met € 20,- dalen.

Klik op deze link voor de modelbrief voor een bezwaarschrift.

Terug naar begin archief
28-01-2016
Uitnodigingen bewonersavonden 2016

We hebben begin februari in onze woonkernen weer de bewonersavonden gepland. Hieronder vind je de uitnodigingen voor de verschillende woonkernen:

Natuurlijk hopen wij weer op een goede opkomst!

Terug naar begin archief
27-01-2016
Nieuwsbrief Passend Toewijzen

Vanaf uiterlijk 1 januari 2016 mogen woningcorporaties alleen nog woningen toewijzen die passen bij het inkomen van de huurder. Dat heet Passend Toewijzen. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een te dure woning gaan wonen. De overheid wil hiermee de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. En de overheid houdt hierdoor de kosten van de huurtoeslag beter in de hand.

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief.

Terug naar begin archief
27-10-2015
Nieuwsbrief vooraankondiging

We willen graag meer contact met de achterban omdat we ook als Uw Huurdersraad graag de taak vervullen dat we namens de achterban kunnen spreken. Ook vanuit de wet is het geregeld dat we meer inspraak krijgen (heeft jaren geduurd) en we zijn nu een volwaardige gesprekspartner van de Leystromen en de Gemeente. Kortom het is tijd dat we u meer informeren over de lopende zaken.

DOEL: U krijgt van alle kanten informatie en u kunt zelf overal informatie vandaan halen. Toch denken wij dat juist extra informatie vanuit Uw Huurdersraad nuttig is en dat u op een eenvoudige manier iets meer weet over de lopende en komend zaken die er zoal spelen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Terug naar begin archief
1-10-2015
Alphen verkeershinder

Inwonders van Alphen, maar ook van Baarle Nassau en Gilze, staat de komende weken grote verkeersoverlast te wachten.

Bekijk hier een kopie van het krantenknipsel.

Terug naar begin archief
30-9-2015
Huurverlaging voor enkele duizenden huurders bij corporaties

Enkele duizenden huurders bij woningcorporaties kunnen een huurverlaging tegemoet zien. Deze woningstichtingen passen op eigen initiatief de huren aan, aan het nieuwe woningwaarderingsstelsel.

Dit meldt de Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, woensdag. Het nieuwe puntensysteem voor sociale huurwoningen, met een belangrijke rol voor de woz-waarde van het huis, gaat vanaf 1 oktober in.

Verhuurders zijn niet verplicht om de huur aan te passen aan het nieuwe systeem en de Woonbond roept dan ook huurders op om zelf te controleren of ze recht hebben op een huurverlaging. Ook commerciële woningen die een woning voor minder dan 710,66 euro per maand aanbieden vallen sociale huur.

flat

Enkele woningstichtingen hebben het initiatief genomen om zelf de huren al aan te passen als dat nodig is. Onder andere Mitros, Woonstad Rotterdam en Staedion doen dit. In Amsterdam verlagen woningcorporaties voor enkele duizenden huurwoningen de huur met gemiddeld 30 tot 35 euro. Precieze cijfers over hoeveel mensen een lagere huur krijgen zijn er niet, vertelt een woordvoerder van de Woonbond tegenover NU.nl. De belangenorganisatie baseert zich op berichten van de corporaties zelf.

Terug naar begin archief
28-9-2015
Overleg raad van toezicht

Maandag 28 september heeft er een overlegplaats gevonden met een kleine delegatie van de Raad van Toezicht met de huurdersverenigingen Uw Huurdersraad, Huurdersverenigingen Oisterwijk en De Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek.

Raad van toezicht

Terug naar begin archief
10-9-2015
Lezing prestatieafspraken

10 september hebben we een lezing gehad over prestatieafspraken over de nieuwe woningwet juli 2015 dit in het kader van professionalisering van ons team Uw Huurdersraad.

prestatieafspraken

Terug naar begin archief
4 en 5 september 2015
Cursus prestatieafspraken

Op 4 en 5 sept zijn Henk de Groot ( voorzitter van Uw Huurdersraad) en Andre van der Stel (HR lid en kern vertegenwoordiger van Rijen) op een tweedaagse cursus geweest die gegeven werd door de Woonbond.

prestatieaffspraken

De cursus ging over prestatieafspraken en het communiceren in een driehoek verhouding met gemeente, verhuurder en huurbelangenverenigingen. Dit allemaal in het kader van de nieuwe woningwet juli 2015

Terug naar begin archief
31-7-2015
Een Rookmelder voor iederen

Leystromen biedt haar huurders de mogelijkheid om gratis een rookmelder af te halen. De rookmelder kan op elk leystromen kantoor afgehaald worden. 1 stuks per gezin/ woning.

Leystromen geeft hiermee invulling aan het Huurders-ABC, waarin dit wordt aangeboden. Een buitengewoon initiatief dat wij van harte toejuichen, want brandveiligheid is zeer belangrijk in uw woning.

rookmelder

Voor deze aanbieding geldt wel: één rookmelder per adres, en alleen als u nog geen rookmelder heeft.

Waarom een Rookmelder, download hier de komplete beschrijving.

Terug naar begin archief
1-7-2015
Nieuwe woningwet 1 juli 2015

Waarschijnlijk is het aan uw aandacht ontsnapt maar op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Hieronder ziet u een korte film van de startbijeenkomst (17-06-2015) 'Woningwet op Weg', bedoeld voor informatie én inspiratie over de nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is. Huurdersverenigingen, gemeenten, corporaties en marktpartijen konden zich er oriënteren op de gevolgen van de herziene wet. 'Samenwerking' blijkt een kernbegrip.

Lees hier het volledige bericht.

Terug naar begin archief
10-6-2015
Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 10 juni 2015 hebben Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek, UwHuurdersraad en Huurdersvereniging Oisterwijk door middel van het ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst, vastgelegd dat onderling een vergaande samenwerking zal worden gerealiseerd.

samenwerkingsovereenkomst

Dit was al geruime tijd het geval, maar de officiële handeling draagt bij aan het gevoel van verbondenheid en vertrouwen in elkaar. De samenwerking zal voornamelijk bestaan uit het samen optrekken bij het samenstellen van adviezen aan Leystromen op beleidsterreinen die het lokale werkgebied van de afzonderlijke organisaties overschrijden.

De drie organisaties vertegenwoordigen gezamenlijk bijna 10.000 woningen, een aantal om rekening mee te houden. Er wordt inmiddels al ruimschoots gebrainstormd over het nog verder professionaliseren van de huurdersorganisaties, zodat ook in de (nabije) toekomst sprake zal zijn van optimale belangenbehartiging voor alle kernen van Leystromen

Terug naar begin archief

Ondertekening sociaal plan

De huurdersorganisaties en bestuurder Roland Marx ondertekenen het Sociaal Plan bij Renovatie en Sloop.

sociaal plan

Alle afspraken, rechten en plichten staan in het plan. Wel zo helder en transparant! Samen met de huurdersorganisaties hebben we hier naartoe gewerkt. Wij zijn trots op het resultaat!

Terug naar begin archief

Woonconvenanten

Door de coöperatie de Leystromen zijn we in kennis gesteld van de woon convenanten van de diversen woonkernen. Dit zijn de 1e ontwerpen waarop de samenwerking tussen Leystromen en gemeente zal plaats vinden.

We willen graag dat uw vertegenwoordiger in de woonkern aanschuift bij het overleg en gevoed wordt door uw wensen. Kortom vroegtijdige participatie van huurders in overleg met gemeente en Leystromen. We mogen hier niet ontbreken dus voor elke woonkern is dit erg belangrijk.

Terug naar begin archief

Advies huurverhoging 2015 - 2016

De drie huurdersorganisaties, Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk & Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek, treden gezamenlijk op als het HOP (Huurders Overleg Platform). Het HOP heeft op 20 maart jl. advies uitgebracht aan de directie van Woonstichting Leystromen inzake het voorgenomen besluit om de huur met 1% te verhogen.

Een verhoging zou betekenen dat woonstichting Leystromen inflatie volgend de huur verhoogd. Dit klinkt mooi maar toch hebben de gezamenlijke huurdersorganisaties besloten om een huurverhoging van slechts 1% niet positief te adviseren, na de mening van de huurdersorganisaties zou een verhoging van slechts 0,35% voldoende zijn om het financieel resultaat zoals dat is aangegeven in de begroting 2015 te behalen.

Terug naar begin archief


21 april 2015
Beste medehuurders,

De afgelopen weken zijn er veel ontwikkelingen geweest die jarenlang in de portefeuille stonden:

Samenwerkingsovereenkomst:
De afgelopen week hebben de 3 afzonderlijke verenigingen overeenstemming bereikt over verdere samenwerking met elkaar. Een belangrijke stap omdat ook de lang gekoesterde wens van de wooncorporatie is vervuld. Wij zijn blij dat we met één stem spreken om het advies gevraagd en ongevraagd te kunnen geven aan de coöperatie.

Onze voorzitter is ook gekozen als voorzitter van het HOP en er zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Daarmee is een mijlpaal behaald dat we namens ruim 9500 huurders optreden en we ook ons aan kunnen melden bij de Woonbond. Inhoudelijk betekent dit meer werk voor het DB van Uw Huurdersraad maar we gaan ervan uit dat we door de grote quote van huurders een belangrijke stem kunnen maken. Wilt u meer weten neem dan contact met het secretariaat op.

Woonconvenanten:
Door de coöperatie de Leystromen zijn we in kennis gesteld van de woon convenanten van de diversen woonkernen. Dit zijn de 1e ontwerpen waarop de samenwerking tussen Leystromen en gemeente zal plaats vinden. We willen graag dat uw vertegenwoordiger in de woonkern aanschuift bij het overleg en gevoed wordt door uw wensen. Kortom vroegtijdige participatie van huurders in overleg met gemeente en Leystromen. We mogen hier niet ontbreken dus voor elke woonkern is dit erg belangrijk.

Terug naar begin archief


Persbericht

Beste huurders en collega's,

U zult zich wellicht afvragen waarom wij na jaren van inspanningen opnieuw de aandacht van u willen. Ik denk ook dat deze vraag meerdere keren per jaar aangaande vele vraagstukken op uw lippen ligt. Wat is de zin en noodzaak om "belangenvereniging" in stand te houden? Zijn de huurders dan niet zelf in staat om hun grieven of welgemeend opmerkingen te laten horen? Ik denk dat we maatschappelijk gezien u allen gelijk moeten geven en inderdaad u bent zelf in staat om met de verhuurders-organisatie uw op- aanmerkingen te ventileren.

Wat is dan de toegevoegde waarde van "Uw Huurdersraad?" Wij zijn geen vakbond, wij strijden wel voor gelijke en minimale verhogingen maar we zijn in eerste instantie een gesprekspartner voor de woonstichting Leystromen voor hoor en wederhoor. We mogen als belangengroepering wel onze visie kwijt en juist dat is voor nu maar zeker voor de toekomst een groot goed. Ook de overheid wil meer transparantie en openheid en dat wensen we als burger maar ook als huurder ook. Kortom een aantal vrijwilligers zetten zich in voor het algemeen belang in uw woonkern. Transparant en collectief belang. In het totaal zijn er zo'n 7.000 woningen die we gezamenlijk vertegenwoordigen.

Tijdens de laatste bijeenkomsten van de kernen voor de huurders zijn er zaken besproken die van invloed kunnen zijn op het collectief maar ook individueel kunnen raken. Wij als woonkern vertegenwoordigers moeten aan veel soorten overleg deelnemen om alle belangen die er spelen ook achteraf te kunnen verantwoorden aan u. Dit is nu juist wat wij ook willen een grotere betrokkenheid van u als bewoner / huurder naar de woonkern vertegenwoordiger. Transparantie en inspraak vanaf het begin . We willen meer met u gaan communiceren door middel van nieuwsbrieven of mail nieuwsflitsen. Laat het ons weten of u daar belangstelling voor heeft dan kunnen we dit ook met u 1:1 gaan communiceren.

Afgelopen jaren hebben we als " Uw Huurdersraad" veel mooie resultaten kunnen bereiken en u zult op kort termijn blij verast worden door wat wij als belangenorganisatie samen met alle partijen hebben bereikt. Maar er worden ook zaken besproken die allen onze aandacht verdienen om bijvoorbeeld het woongenot zo groot mogelijk te houden. Maar ook andere facetten spelen hier een grote rol. Voor dit jaar 2015 worden wij betrokken bij een 20 tal adviesaanvragen.

Meer weten over Uw Huurdersraad?

Voor vragen kunt u mailen naar: secretaris@uwhuurdersraad.nl of telefoneren naar: 0161-223529, of via uw kernvertegenwoordiger.

Terug naar begin archief


In vogelvlucht - De Woningwet 2015

Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Lees hier het volledige artikel

Terug naar begin archief


Oprichting vereniging Uw Huurdersraad

Op 28 mei 2014 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd en vanaf die datum zijn wij een vereniging, met alle rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. Bij de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 60797436. Voor het eerste jaar is afgesproken, dat alle huurders gratis lid zijn. Vervolgens wordt volgens de statuten de hoogte van de contributie jaarlijks bepaald.

Terug naar begin archief

leystromen woonbond oisterwijk hilvarenbeek

logo blokjes