logo blokjes

Planning

Het is voor het bestuur een druk jaar en daarom hebben we intern de taken wat meer verdeeld.

We hebben wederom op alle locaties een bewonersavond gepland en natuurlijk een ledenbijeenkomst.

Voor het kernbestuur is er maandelijks een overleg gepland. Daarnaast is aangegeven op welke data we overleg hebben met de andere huurdersorganisaties (HOP) en overleg met Raad van Commissarissen en de bestuurder.

Uiteraard zullen we extra vergaderingen bij eenroepen indien noodzakelijk.

 

agenda


Agenda

Hieronder de vergaderdata 2019 van UwHuurdersraad.

  Kern bestuur Bestuur HOP RVC of R. Marx Bewoners avond
JAN 3   16 (voorbehoud) 30 (RVC)  
FEB 7   20 28 (R. Marx)  
MRT     20 (voorbehoud)    
APR 4 (voorbehoud) 29 17    
MEI 2   15 (voorbehoud) 14 (R. Marx) 16 Ledenavond
JUN 6 (voorbehoud) 24 19    
JUL 4   17 (voorbehoud)    
AUG   26 21    
SEP 5   18 (voorbehoud)    
OKT 3 28 16 1 (R. Marx)  
NOV 7   20 (voorbehoud)    
DEC 5 (voorbehoud) 23 18 10 (Roland)  


logo blokjes