UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Welkom

Naar een nieuwe vorm van participatie

De maand januari is alweer voorbij en we zitten nog steeds midden in de pandemie. Dat is niet leuk en ons leven heeft door de coronamaatregelen een heel andere invulling gekregen. Juist de beperking om met mensen om te gaan -je mag nu thuis slechts één bezoeker ontvangen- is een ongekend zware maatregel. Veel mensen snakken dan ook naar het 'oude' normaal. Zo snakt UwHuurdersraad ook naar 'normaal'. Naar een situatie van elkaar in levende lijve ontmoeten en bijpraten. Een situatie waar je energie van krijgt om verder te gaan op het pad dat je met zijn allen bent ingeslagen.

Jullie hebben ongetwijfeld allemaal kennis genomen van de huidige stand van zaken, waarbij we als huurders of als bewoners op zoek zijn naar nieuwe vormen van huurdersparticipatie en belangenbehartiging. We hebben een half jaar een 'time-out' gehad om ons te bezinnen op wat we willen en hoe we in de toekomst vorm kunnen geven aan een mogelijk geheel nieuwe manier van participatie.

Leystromen en een groep huurders zijn achter de schermen aan het nadenken, welke vorm van participatie en belangenbehartiging haalbaar en ook toekomstbestendig is. We schakelen andere partijen in om de bewoners van elke woonkern te begeleiden en vorm te geven aan een nieuwe start en nieuwe kansen.

 

 

 

 

Tot het moment dat er nieuwe vormen van samenwerking en belangenbehartiging zijn, blijven de twee overgebleven huurdersverenigingen separaat van elkaar hun werkzaamheden verrichten. We blijven ons inzetten voor betaalbare en voldoende woningen. We gaan in overleg met Leystromen over de prestatieafspraken en we gaan onderzoeken, wat voor ons als huurders belangrijk wordt in de jaren 2021 en 2022.

Het afgelopen jaar was door de coronacrisis bijzonder en ook 2021 lijkt een bijzonder jaar te worden. Kunnen we door de huidige coronamaatregelen én vaccinatie van onze bevolking terug naar de oude vertrouwde situatie, of worden gedurende het jaar nieuwe offers gevraagd? Er wordt verteld dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel. Laten we er tot het zover is maar het beste van maken.

Het bestuur van UwHuurdersraad gaat zich hard maken om de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te optimaliseren. En we gaan ons inzetten om de inschrijftijd voor woningzoekenden te verkorten. We hopen dat in februari de eerste stappen gezet kunnen worden naar een open maatschappij, waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Het zal ons leven en ons werk een stuk eenvoudiger maken.

Bestuur UwHuurdersraad

maatschappij wij

Als iedereen iets kleins doet, doen we samen iets groots. Kom in actie en doe mee met De Groene Golf

De ecologische uitdagingen van dit moment zijn gigantisch. Maar dat betekent niet dat we er niks aan kunnen doen. Sterker nog, met iedere keuze die we maken kunnen we de aarde een hart onder de riem steken. De Groene Golf – een campagne opgezet door jonge professionals – daagt heel Nederland uit om de komende maanden een groene belofte te doen. Om zo samen een golf van duurzaamheid te creëren. Doe je mee?

Lees hier verder en doe mee!


logo blokjes